Magasin

Møter dronning Sonja i morgen

Dronnig Sonja har sagt ja til å møte Máret Ánne Sara på det kongelige slottet. Da vil Sara få anledning til å fortelle dronningen om hennes kunstverk som formidler hvordan den norske stat presser hennes lillebror ut av reindrifta og den samiske kultur.

Skal lede sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen

Liss-Ellen Ramstad (38) blir leder for sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen. Sekretariatet på tre medarbeidere er klart og i gang tidlig i februar. Arbeidssted blir ved Handelshøgskolen i Tromsø (UiT).

Samisk julemarked i Oslo 

På Youngstorget i Oslo er det i disse dager et samisk julemarked uten sidestykke. 10 lavvoer på til sammen 1100 kvadratmeter sørger for at hovedstadens innbyggere kan kjøpe produkter fra stort sett hele Sápmi. Og interessen for det samiske blir større og større for hvert år, hevder mannen bak det hele. 

Snåsa 10 år som forvaltningskommune

Det er over 10 år siden Snåsa ble forvaltningskommune. Stort sett er både de samiske miljøet og kommuneadministrasjonen fornøyd med arbeidet som har blitt lagt ned, men man er ikke helt i mål enda.

Staten mener Peder driver ulovlig reindrift

For 20 år siden arvet han sin onkels reindriftsenhet. Etter mye rot fra myndighetenes side, mistet han alle rettighetene i 2016. Etter to tap i to rettsinstanser, så har kostnadene steget til over 800 000 kroner. – Jeg arbeider for mine rettigheter fremtil jeg går konkurs, sier Peder Sokki.

Samene tapte i Stortinget: – Sender de politi på Jovsset Ante, kommer jeg og

Stortinget har nettopp vedtatt å ikke vente med tvangsvedtaket, selv om saken er anket til FN menneskerettighetskomité. – Det ble 53 mot 50 stemmer og det er trist. Hvis de faktisk kommer til Finnmarksvidda med politimyndigheter for å gjennomføre tvangsslakting, da stiller jeg selvfølgelig opp i Finnmark.

KrF nekter å gi intervju i Jovsset Ánte saken

KRF gikk rett forbi SÁMi Ođasmagasiidna etter å ha forsvart tvangsvedtaket overfor Stortinget. KRFs Steinar Reiten nekter å snakke om Jovsset Ánte og nekter å fortelle om egen nattesøvne.

Trenger 3 stemmer – Storesøster møter opp på Stortinget

Jovsset Ántes søster Máret Ánne Sara stepper opp på Stortinget i morn for å overlevere 5000 underskrifter, som protesterer mot tvangsslakt. I morn avgjør Stortinget Jovsset Ántes skjebne.

- Senterpartiet undergraver norsk selvråderett i reindriftspolitikken

Reindriftspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet, Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt fra Finnmark, mener at Senterpartiet undergraver norsk selvråderett i reindriftspolitikken ved ikke å respektere dommen fra høyesterett om at Jovsset Ante Sara må redusere antall rein.  

Kuppet bybildet med Maret Annes hodeskaller

Trykket øker nå mot den norske regjeringen, for å legge på vent vedtaket om å slakte ned Jovsset Ánte Saras rein, inntil den unge reindriftssamen har fått testet sine rettigheter i FN. Nå har en kunstnergruppe kuppet bybildet med Maret Anne Saras kunstverk.

FRP innrømmer feilslått reindriftslov

FRPs sametingsrepresentant Arthur Tørrfoss innrømmer at det skulle vært et minstetall i reindriften. – Man skulle hatt et minste tall på 250 rein, men da må reindriftsloven endres. Jovsset Ánte sak tror jeg er tapt fordi den er vedtatt i domstolene, sier Tørrfoss.

Skal fjernes av staten

Det er liv og latter i stua. Praten går lett og kaffekoppene blir mange. I sentrum kravler Risten Maret Anne Sara (1) fra fang til fang og pludrer med alle. Det er snart jul men julepynten mangler. Årets julegave for Jovsset Ante Sara (26) har allerede ankommet. Reinflokken, hans livsverk, skal slaktes ned av staten.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe hjelper Jovsset Ánte

I dag fremmet SV, AP og SP forslag om at et eventuelt tvangstiltak i Jovsset Ante-saken blir utsatt til FNs menneskerettskomitè har behandlet saken. Ronny Wilhelmsen, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets sametingsgruppe er veldig glad for at samarbeidet med stortingsgruppa.

Boine raser mot statens behandling av Jovsset Ante

Kunstnere adresserer landets politikere med mektig moralsk appell. Mari Boine dedikerte jubileums-konsert til Jovsset Ánte Sara.

Hva – Hvor - Når? 14.09 – 21.09

Velkommen til Hva? Hvor? og Når? spalten i SÁMi ođasmagasiidna! Her kan du lese noe av det som skjer i Sápmi i det nærmeste.

Et økende press på reindriftsarealer

I hele Sápmi øker presset på reindriftsarealer. Sametinget sier reindriftssamer skal slippe å stå alene om man velger å gå rettens vei.

Sider