Kultur

Teaterstykke ble virkelighet – Det gikk troll i ord

I teaterstykket «Kvinnerommet» som har urpremiere på fredag, besøker en samekvinne slottet for å fortelle dronningen om reindriftsfamiliens fortvilede livssituasjon. Sist uke ble teater virkelighet da hennes majestet, Dronning Sonja inviterte den samiske kunstneren, Máret Ánne Sara på slottsbesøk.

Møter dronning Sonja i morgen

Dronnig Sonja har sagt ja til å møte Máret Ánne Sara på det kongelige slottet. Da vil Sara få anledning til å fortelle dronningen om hennes kunstverk som formidler hvordan den norske stat presser hennes lillebror ut av reindrifta og den samiske kultur.

Nils R. Utsi døde nyttårsaften

Den kjente og kjære skuespilleren Nils R. Utsi fra Austertana døde nyttårsaften i en alder av 75 år.

Samisk julemarked i Oslo 

På Youngstorget i Oslo er det i disse dager et samisk julemarked uten sidestykke. 10 lavvoer på til sammen 1100 kvadratmeter sørger for at hovedstadens innbyggere kan kjøpe produkter fra stort sett hele Sápmi. Og interessen for det samiske blir større og større for hvert år, hevder mannen bak det hele. 

Sametingsrådet vil ha bedre helsetjenester for samer

Sametingsrådet har gitt tilskudd på til sammen 1,7 millioner til forskjellige helse- og sosialprosjekter. Det er gitt støtte til en ny SAMINOR-undersøkelse, til nettverk for samisk barnevern, helsetreff for samiske eldre og samisk tekst og tale til hjertestartere.
Marie Louise Somby govven

Får Samerådets arbeidsstipend

Samerådets kulturutvalg har nå tildelt kulturmidler og arbeidsstipend for 2019. De samtidsaktuelle kunstnerne, Máret Ánne Sara, Akkil og Sara Ajnnak tildeles Samerådets arbeidsstipend som støtte for deres kunstneriske virke i 2019.

Snåsa 10 år som forvaltningskommune

Det er over 10 år siden Snåsa ble forvaltningskommune. Stort sett er både de samiske miljøet og kommuneadministrasjonen fornøyd med arbeidet som har blitt lagt ned, men man er ikke helt i mål enda.

Skal fjernes av staten

Det er liv og latter i stua. Praten går lett og kaffekoppene blir mange. I sentrum kravler Risten Maret Anne Sara (1) fra fang til fang og pludrer med alle. Det er snart jul men julepynten mangler. Årets julegave for Jovsset Ante Sara (26) har allerede ankommet. Reinflokken, hans livsverk, skal slaktes ned av staten.

Boine raser mot statens behandling av Jovsset Ante

Kunstnere adresserer landets politikere med mektig moralsk appell. Mari Boine dedikerte jubileums-konsert til Jovsset Ánte Sara.

Hva – Hvor - Når? 14.09 – 21.09

Velkommen til Hva? Hvor? og Når? spalten i SÁMi ođasmagasiidna! Her kan du lese noe av det som skjer i Sápmi i det nærmeste.

Et økende press på reindriftsarealer

I hele Sápmi øker presset på reindriftsarealer. Sametinget sier reindriftssamer skal slippe å stå alene om man velger å gå rettens vei.

Vet ikke om hun tør å overta flokken

Hun er oppvokst i en reindriftsfamilie, jobber som lærer i sørsamisk og en dag håper hun på å overta flokken til familien. Maja Kristine Jåma har klare ideer om hva hun vil, men frykter det verste.

6000 år gammel rein gjør suksess

Noen mil utenfor Snåsa ligger Bølabua. En liten kafe og butikk bygget av entusiaster for snart 50 år siden. Fram til for få måneder siden var bua privateid, nå har Saemien Sijte overtatt. De håper deres drift av bua vil gjøre de nærliggende helleristningene enda mer attraktive for publikum.

Mii – Gos – Goas? 07.09 – 14.09

Vi tar for oss noe av det som skjer i Sápmi i løpet av uken, slik at dere kan se om det er noe dere synes er spennende og bare må få med dere. Velkommen til hva, hvor og når spalten i SÁMi ođasmagasiidna!

HVA – HVOR - NÅR? 31.08 - 07.09

Vi tar for oss noe av det som skjer i Sápmi i løpet av uken, slik at dere kan se om det er noe dere synes er spennende og bare må få med dere. Velkommen til hva, hvor og når spalten i SÁMi ođasmagasiidna!

Krever enklere «inngangsbillett» til samemanntallet

Kriteriene for å skrive seg inn i samemanntallet er i dag alt for strenge. Det mener reineier og sametingsrepresentant for Arbeiderpartiet, John Kappfjell. Nå oppfordrer han Sametinget til å bli mer inkluderende.

Sider