– Viktig bevilgning

Sametinget har bevilget tilskudd til kulturprosjekter som har som mål å samle og formidle nyere samisk historie. RidduDuottarMuseat har fått 200.000 kroner til digitalisering av sitt arkiv.

RiddoDuottarMuseats direktør, Anne May Olli, gleder seg stort til å komme i gang med prosjektet, som har et budsjett på litt over 700.000 kroner. Hun håper å komme i gang allerede til høsten. Foto: Privat

RiddoDuottarMuseat har blitt bevilget 200 000 kroner i støtte til digitalisering av sitt arkiv, både gjenstands- og driftsarkivet.

Det er direktør for RiddoDuottarMuseat, Anne May Olli, veldig glad for og gleder seg stort til å komme i gang med prosjektet, som har et budsjett på litt over 700.000 kroner. Hun håper å komme i gang allerede til høsten.

– Vi er kjempe glad for bevilgninga. Det vil gjøre at vi klarer å få digitalisert det gamle arkivet våres. I den daglige virksomheten er vi blitt avhengige av å kunne lete etter informasjon vedrørende enkelt gjenstander, men også museets historie i seg selv. Det å kunne søke digitalt hjelper oss å finne informasjon fortere. I dag må vi rett å slett gå inn i arkivet og bla manuelt, forklarer Olli til SÁMi magasiidna.

EFFEKTIVISERING

Anne May Olli sier at dette er en god start og håper å få gjort mye i løpet av et år. Hun håper også at digitaliseringen vil effektivisere museets egen produksjon i fremtiden. I første omgang blir det ikke et offentlig arkiv, hvor alle kan søke på nett, fordi de må følge personvernloven.

– Vi starter med det vi kaller for fjernarkiv. Det er den eldste delen av arkivet. Vi får se hvor langt vi kommer i første omgang. Vi har ikke helt oversikt over all informasjonen som finnes i arkivet per dags dato, men det får vi oversikt etterhvert når vi jobber med det. Det blir kjempe spennende å komme i gang. Bevilgninga hjelper åløfte oss på en ny tidsone, da vi ønsker å etablere et system hvor vi kan søke på ord også på samisk, avslutter hun.

RiddoDuottarMuseat er en konsolidert driftstiftelse som består av fire museumslokaliteter i fire kommuner i Vest-Finnmark; RDM-Jáhkovuona mearrasámi musea/Kokelv sjøsamiske museum, RDM-Porsáŋggu musea/Porsangin museo/Porsanger museum, RDM-Guovdageainnu gilišillju/Kautokeino bygdetun og RDM-Sámiid Vuorká-Dávvirat/De Samiske Samlinger i Karasjok.

ENKLERE TILGANG

Digitaliseringen vil tilgjengeliggjøre informasjon som ellers ikke er så lett å få tak i. Det gir enklere tilgang til det som finnes i arkivet på RiddoDuottarMuseat, både for de ansatte på museet og andre interesserte.

– De samiske museene må også ha mulighet til å benytte seg av ny teknologi, slik at arkivering og bruk av arkiv blir enklere, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR) i en pressemelding.

FORMIDLE TILBLIVELSE

Sámi Lávdi er blitt tildelt 150 000 kroner i prosjektstøtte for del II i sitt prosjekt hvor målet er å dokumentere og formidle tilblivelsen av samisk teater og scenekunst med fokus på den kulturpolitiske og kunstneriske utviklingen. 

9 scenekunstnere er blitt filmet i prosjektets del I.
I prosjektets andre del, Samisk scenekunstinstitutt, skal prosjektet sluttføres med mål om at dette arbeidet i fremtiden blir et kraftsenter for kommende generasjon av scenekunstnere. Informasjonen tilgjengeliggjøres gjennom Samisk arkiv.

Sametingsråd Henrik Olsen (NSR). Foto: Åse M.P. Pulk/Sámediggi

FINNMARK 2020

Susanne Hætta Foto har fått 200 000 kroner i prosjektstøtte til prosjektet Finnmark 2020. Prosjektet skal gi ett bilde av dagens finnmarking. Målet er å vise finnmarkingers identitet gjennom fortellinger, bilder og musikk. Tanken er at de som bor i Finnmark selv får fortelle hvem de er.  Avslutningsvis skal Susanne Hætta lage en bok med temaet identitet.  

– Det er viktig at de som bor i regionen selv får definere sin identitet. Ofte er det andre som ikke hører til her, som har definisjonsmakta, og det kan i mange tilfeller bli feil, avslutter Olsen.

I tillegg har følgene søkere blitt tildelt prosjektstøtte:

  • Riddu Riđđu – Reaškkas – samisk stand-up: 200.000,-
  • Johan Sara Jr – Ambient Yoik: 90.000,-
  • Nesseby kommune – Várjjatvuona luođit fas gullogohtet: 125.000,-

    Tilskuddene bevilges gjennom ordningene Kulturtiltak og Institusjonsutvikling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *