Turistmagneten Nordkapp – 90 års monopol

Artikkelen er skrevet av frilansjournalist Tove Andersson Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, mener det er galt at et naturområde styres av profitt. Det har han snakket om i over 10 år. Nå har Norsk Friluftsliv bedt Fylkesmannen i Troms og Finnmark overta avgiftsklagen. Norges nasjonalskatt – med midnattssol og nordlys – kunne bidratt til …

Artikkelen er skrevet av frilansjournalist Tove Andersson
Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, mener det er galt at et naturområde styres av profitt. Det har han snakket om i over 10 år. Nå har Norsk Friluftsliv bedt Fylkesmannen i Troms og Finnmark overta avgiftsklagen.
Norges nasjonalskatt – med midnattssol og nordlys – kunne bidratt til bærekraftig turisme for innbyggerne i Nordkapp kommune, men sannheten er en annen. Nå vil Hurtigruten og Cape Fish bygge hotell og opplevelsessenter på Nordkapp-platået.
Professor emeritus Knut Bjørn Lindkvist innledet i april for tredje gang debattkveld om Nordkapp-platåets 90 år lange historie. Det er Nordkapp historielag og Nordkapp og omegn turlag som står bak arrangementet på Perleporten kulturhus med tre debatter om forvaltningen av Nordkapp-halvøya.

Millioninntektene fra turistmagneten forsvinner sørover

Til tross for 300 000 besøkende hvert år har pengene havnet i Oslo. Platået har vært en het potet, diskusjonen har gått høyt, kommunen har fått kritikk og så, i mars kom Hurtigruten, som seiler inn to ganger om dagen med betalende gjester, på banen.
– Dagens monopolsituasjon er ikke bra. Derfor vil vi sammen med Cape Fish bygge ut nye tilbud i Honningsvåg og på Nordkapp-platået, uttaler Tomas Westergaard, konserndirektør i Hurtigruten, til Radio Nordkapp.
Ifølge Radio Nordkapp tror Knut Bjørn Lindkvist klokskap og politisk ledelse kan sikre at Hurtigruten og Cape Fish satser flere hundre millioner kroner i Honningsvåg, Storbukt og Nordkapp.
– Det er fantastisk at vi er så heldige at det finnes noen som vil satse flere hundre millioner kroner i vår kommune. Jeg skjønner at Hurtigruten vil bryte monopolet på Nordkapp-platået. Men skal de kunne forsvare investeringer i Storbukt må de være sikre på at de kan tjene penger på Nordkapp, uttalte Knut Bjørn Lindkvist til Radio Nordkapp.
Nordkapp kommune har 3 218 innbyggere (2019-tall) og kommunen er utsatt for nedgang i befolkningstall. Satsing på blant annet ny kinosal skal øke bolyst og gjøre Honningsvåg by mer attraktiv for de unge. Men, det er fra platået pengene renner som smeltevann sørover.
67 000 i leie pluss millioner i inntekt fra bompenge-avgiften som betales av nesten 300 000 turister årlig går inn på konto til Oslo-familien Rivelsrud.

Kostbar inngang

Hvor mye? – 275 kroner, svarer mannen med østeuropeisk aksent i boden ved den omdiskuterte bommen. Bommen er enden på E69 – og ifølge reklamen er enden på fastlands-Europa; Nordkapp-platået. Her har Rica Eiendom Holding AS kunnet ta inngangspenger av nær 300 000 turister som vil oppleve midnattssolen eller nordlyset – hvert år.
Av dette er 90 kroner inngangspenger til fascilitetene i Nordkapphallen, mens 180 kroner gjelder adgang til platået, turistmagneten som er et friluftsområde.
Det betyr 65 millioner i inntekt i 2017, dersom man regner med 85% betalende turister. Regner man inn rabatt for studenter og andre samt fri inngang for gående/syklende, endres tallet til 53-54 millioner for 2017. Nordkapp kommune ga i fjor Scandic løyve til å innkreve avgiften, noe Norsk Friluftsliv er sterkt imot.

Friluftsloven følges ikke

Praksisen med bomavgift startet i 1974 og det manglet ikke på reaksjoner allerede den gang.
– Det er en skandale at kommunen, som skal være vaktbikkje for at loven praktiseres rett, ser mellom fingrene på at friluftsloven med at forskrifter ikke følges.
– I og med at kommunen også har planer om ny virksomhet på Nordkapp, som også forutsetter innkreving av avgifter, kan det stilles spørsmål om kommunen er habil nok til å vurdere om Rica og Scandics avgiftsnivå er i tråd med friluftsloven.
Det mener Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv. Det har han hevdet i et ti-år. I ly av debatten rundt regionsammenslåingen av Finnmark og Troms har det lokale opprører mot monopolet på Nordkapp-platået nesten gått under radaren utenfor regionen.

Finnmarkseiendommens rolle

Kommunalt oppkjøp, habilitetsspørsmål og bærekraftig turisme er bare noen av spørsmålene som opptar befolkningen i Nordkapp kommune. Da festeavtalen skulle reforhandles blusset debatten opp igjen. Rica skal få betale.
I årtier har folk stilt seg spørsmålet om hvorfor ikke mer av fortjenesten av masseturismen til Nordkapp tilfaller kommunen og befolkningen. På 1970-tallet ble det stukket kjepper i hjulene for at kommunen kunne kjøpe.
I 2006 prøvde kommunen igjen, men fikk beskjed om å vente til 2018, når kontrakten skal reforhandles. Det viste seg å ikke være helt uproblematisk da det er Finnmarkseiendommen, FeFo, som forvalter eiendom i Finnmark.
Direktør Jan Olli i FeFo påpeker at han følger styrets strategi når han innstiller på at Nordkapp kommune ikke skal få kjøpe Nordkapp-platået.
– Det er ingen tvil om at vi synes leien er for lav. Avtalen går ut i år og det er ingen tvil om at festeavgiften skal betydelig opp, uttalte han. Fefo har ingen formening i dag om hvilke beløp det kan være snakk om.
Det er imidlertid ikke slik at økt avgift betyr inntekter for kommunen. Det er FeFo som administrerer avgiften og festekontraktens innhold.
Radio Nordkapp melder fra det siste møtet 3. april: 
-Finnmarkseiendommen, FeFo, har fått all grunn i Finnmark gratis. De har ikke utbetalt én eneste krone i utbytte. FeFo tar inn millioner i festeavgifter og bruker alt på seg selv. De betaler ut noen tusen kroner i grønne midler til lag og foreninger, det er alt.
Nå kan FeFo håve inn nye millioner i økt festeavgift på Nordkapp fra Rica. Dette kan føre til at lokalsamfunnet får enda mindre igjen fra Nordkapp-trafikken enn i dag, uttalte advokaet Ole Martin Jensen.
– Skal lokalsamfunnet få mer av Nordkapp må folket presse kommunestyret og ta opp kampen. Verken FeFo, Rica eller Scandic er interesserte å gi noe til lokalsamfunnet. Selskapene har kun økte inntekter til seg selv som motivasjon og er ikke interessert å bidra frivillig til befolkningen i Nordkapp.

Turistmagnet gjennom 90 år

Turismen til Nordkapp startet allerede på slutten av 1800-tallet. Ilandsstigningsavgiften var neppe høy, men allerede i 1974 ble bompengeavgift innført. Befolkningen protesterte, selv om beløpet var beskjedent.
I dag må man derimot betale dyrt for å komme inn på et naturområde på fire hjul. Lasse Heimdal mener det er galt at et friluftsområde styres av profitt. Han har kalt avgiften ulovlig. 
– Jeg har registrert Ricas beskrivelse av mine ytringer på deres hjemmesider. Rica gjerne får ha en annen oppfatning om lovligheten ved dagens avgiftspraksis. Men loven er ganske klar. Det er fri tilgang til utmark i Norge, og det er kun lov å ta en begrenset avgift som skal dekke helt nødvendige tiltak til friluftsfolket, og kostnadene skal beregnes til selvkost.
På Ricas nettsider bekreftes det også at avgiften blant annet brukes til å dekke inn kapitalkostnader på investeringer. Dette betyr å beregne seg fortjeneste, og fortjeneste på utgifter som Rica aldri har hatt.
– Jeg holder derfor fast ved at dagens avgiftspraksis etter min mening er det største økonomiske misbruket av friluftsloven gjennom tidene, understreker Heimdal.
Et flertall i formannskapet anbefalte i fjor kommunestyret å forlenge dagens bompengeløyve til Scandic Hotels på Nordkapp. I følge Radio Nordkapp var det planlagt at områdereguleringen, festeavgiften og løyvesaken skulle bli avgjort i år (2018), men planprosessen har tatt mye lengre tid enn planlagt. De endelige vedtakene skjer ikke før i 2019. FeFo har også midlertidig forlenget festeavtalen i ett år.  
«Denne avtalen er helt underlig. Så inn i tåkeheimen nordnorsk. Det er bare i Nord-Norge en kunne akseptere noe slikt» har professor Frank Aarebrot (1947-2017) uttalt til Nordlys.

Sosial mobilisering

I fjor mobiliserte en gruppe seg på sosiale medier «Nordkapp-platået: Vår eiendom» Vår identitet» Vår fremtid!».
I løpet av kort tid fikk gruppen flere medlemmer enn antall beboere i Nordkapp kommune.
– Hurtigruten er trolig den eneste aktøren som har et gjestegrunnlag som kan sikre vinteråpent og helårig virksomhet på Nordkapp-platået, sier Westergaard til Radio Nordkapp.
Kritikken fra Scandic har ikke uteblitt, da de hevder Hurtigruten stenger andre aktører ute, altså den samme kritikken andre tidligere har rettet mot Scandic.
Ifølge NRK reagerer kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten på dette. Hun mener at Hurtigruten skal samarbeide med flere lokale aktører, ikke færre.
I mellomtiden kan kommunen glede seg over et rekordoverskudd på 25,89 millioner kroner ifølge en fersk pressemelding. Nordlyset danser over himmelen i dag. Verdt 275 kroner nå. Samme pris som for midnattsola. Midnattssola ligger i horisonten. Verdt 275 kroner i dag. Når tåka siger inn eller vinden er oppe i 25 m./sek er en miniflaske Nordkapp-champagne til liten trøst for lommeboken.
 


Fakta:
Nordkapp-platået ligger på Magerøya i Finnmark fylke. Nordkapp kommune, Europas nordligste, har 3 218 innbyggere (2019), flertallet er bosatt i Honningsvåg.
Scandic drifter Nordkapphallen som eies av Rica Eiendom Holding AS, med Rivelsrud-søsknene i styret; Jan Erik Rivelsrud, Kristin Rivelsrud Juul Møller og Vibeke Rivelsrud. Leif Teksum er styreleder og øvrige styremedlemmer er Ole Jacob Wold og Per Kumle. Rica Eiendom Holding AS eier også ANS Nordkapp 1990 som fester tomten fra Feo.
FeFo forvalter 95% av landet i Finnmark. Nordkapp-platået genererte 45,5 millioner kroner i inntekter til NNH i fjor via datterselskaper. Omtrent halvparten av dette ble betalt i utbytte til Rica Eiendom Holding AS som betaler utbytte til og hovedsakelig kontrolleres av fire personer representert gjennom hvert sitt selskap; Krjm AS, som eies av Kristin Rivelsrud Juul Møller, Vras AS, som eies av Kristin Rivelsrud, Mephesto AS, som eies av Jan Rivelsrud og Jgr Holding AS, som eies av søsknenes firmaer og Jan Eilef Rivelsrud (kilde: Finnmarksposten).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *