Trenger 3 stemmer – Storesøster møter opp på Stortinget

Jovsset Ántes søster Máret Ánne Sara stepper opp på Stortinget i morn for å overlevere 5000 underskrifter, som protesterer mot tvangsslakt. I morn avgjør Stortinget Jovsset Ántes skjebne.

– Jeg overrekker det norskel Stortinget 5000 underskrifter av folk som ikke aksepterer det umenneskelig overgrepet Stortinget er i ferd med å gjøre overfor både Jovsset Ánte, den samiske kultur og de samiske rettigheter, sier Máret Ánne Sara.

Hun gruer seg til å dra på Stortinget

SÁMi Ođasmagasiidna møter Máret Ánne på et spisested i Oslo. Det er dagen før slaget på Stortinget. Telefonen ringer i ett. Journalister både i Norge og utlandet ringer henne. Verden har begynt å oppdage det som utspinner seg i det lille landet.

Máret Ánne gleder ikke seg til å besøke Stortinget, men føler ikke for å sitte hjemme i Kautokeino når Stortinget skal avgjøre hennes lillebrors skjebne. I morn kl 10 samles Stortinget for å behandle saken Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti har løftet. De ber Norge vente med å gjennomføre tvangstiltak mot den unge reindriftsutøveren, frem til FN Menneskerettighetskomité har behandlet saken.

I fem år har Sara kjempet for å beholde flokken sin. I sin tid ville staten redusere reintallet i Finnmark. Sara fikk beskjed om å leve av 75 rein. Både i tingrett- og lagmannrett vant Sara. I Høyesterett vant staten, og nå vil de ikke vente med tvangsvedtaket fremtilg FN behandler Saras anke.

– Jeg tør ikke å vurdere hvordan det går i morn. Det er en aldeles grusom situasjon at et menneskets liv, framtid og genrelt reindriftssamers rettssikkerhet skal behandles på et stykke papir, på bakgrunn av en kolonistisk reindriftlovs, uvitenhet og en politisk høyesterettsdom. Det er skremmende at de som bestemmer Jovsset Ánte skjebne i morn er helt uvitende om samisk kultur. De forstår ikke oss. Når jeg har snakket med stortingsrepresentanter, så opplever jeg at jeg må forklare alt fra begynnelsen hva gjelder både reindrift og saken. Jeg må si som jurist Ánde Somby sier; det er skremmende at våre liv bestemmes av kulturelle analfabeter, sier Sara.

Gielastuvvan

Máret Ánnes nye kunst «Gielastuvvan» handler om at også samer har rettighet til helse.

– I denne tvangsprosessen har de ikke tatt hensyn til mennesket. De har neglisjert at også vårt folk har rett til trygghet og helse. Hvis Stortinget nå slakter lillebrors flokk, før FN uttaler seg i saken, så godkjenner og effektiviserer de et helt nytt kolonisering apparat som vårt område ennå ikke har sett. De har lagd lover uten vår godkjennelse, de har gjennomført makt og den dømmende makt har støtter dette. Jeg er redd Stortinget vil med deres vedtak i morn tillate strukturell diskriminering, slik at staten føler de “har rene hender” mens de knuser et menneskets liv, raserer din eiendom og din levevei. Dette vil skape presedens og kulturen vår vil slaktes litt etter litt. Hvis de vedtar å fortsette tvangsvedtaket, så frykter jeg for vår framtid, sier Sara.

Sametinget overrekker i uttalelsen til regjeringa

Sametinget er også tilstede i morgen. Sametingspresident Aili Keskitalo overrekker ikke Sametingets uttalelse selv. Det er det plenumsleder som gjør. Sametinget krever å bli hørt og ber Stortinget stoppe tvangsvedtaket fremtil FN har behandlet saken. Sosialistisk Venstreparti meddeler på Facebook at de trenger tre stemmer til for å stoppe tvangsvedtaket.

Den siste uka har samepolitikerne prøvd forklare saken til stortingspolitikere. NSR Beaska Niillas var innom Oslo for å aksjonere i forrige. Hn forteller at det umulig å å få Kristelig Folkeparti stortingsrepresentanter i tale, selv om det mesta sannsynligvis er KrF som har siste ord i saken.

 Vi har ikke fått tak i Kristelig Folkeparti. De svarer ikke oss. Jeg vet ikke om jeg er skuffet. De kan enda gjøre det riktig i morgen, men det er rart at medmenneskeligheten er som forduftet. Vi får se hva morgendagen bringer. I morn får vi se hvem som taler “den riktige side av historien”, sier Beaska Niillas.

Kristelig Folkeparti stortingsrepresentant Steinar Reiten, som har ansvar på partiets reindriftspolitikk, vil ikke delta i intervju. I en SMS skriver han at det uforståelig at saken ikke anket til Menneskerettighetsdomstol i Strasbourg som Norge har erklært som overodnet. Reiten skriver at en anke dit, ville automatisk ført til at man ventet med tvangsstiltak. FNs menneskerettighetskommisjon i Geneve har ikke folkerettslig hjemmel til å overprøve norsk  rett og norske domsavsigelser, skriver Reiten pr sms.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *