Statssekretær benekter realiteter i Tanaavtalen

Skrevet av Steinar Pedersen, medlem av Tanavassdragets Fiskeforvaltning I NRK Sápmis nyhetssending om morgenen 2. august d.å. avviste statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet at den norsk-finske avtalen om laksefisket i Tana gjør inngrep i laksefiskerettighetene på norsk side, eller slik han uttrykte det – tanaavtalen innebærer ingen overføring av fiskerett fra norske fiskerettshavere …

Skrevet av Steinar Pedersen, medlem av Tanavassdragets Fiskeforvaltning
I NRK Sápmis nyhetssending om morgenen 2. august d.å. avviste statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet at den norsk-finske avtalen om laksefisket i Tana gjør inngrep i laksefiskerettighetene på norsk side, eller slik han uttrykte det – tanaavtalen innebærer ingen overføring av fiskerett fra norske fiskerettshavere til finske hytteeiere. 
Enten har statssekretæren ikke satt seg godt nok inn i saka, eller så taler han mot bedre vitende. Hva som er det verste eller beste av disse to alternativene skal jeg ikke dømme om.
Statssekretærens skråsikkerhet er uansett helt utenfor realitetene i saka.
I medhold av den nye Tanaavtalen som trådte i kraft i 2017, ble det nemlig innført en ny rettighetskategori på finsk side, nemlig fiskerettshavere etter finsk fiskerilovgivning som ikke er fast bosatt i Tanavassdragets elvedaler.
Dette er i det vesentlige sørfinske hytteeiere med tomt ved Tanavassdraget. Disse har tidligere ikke hatt noen spesielle rettigheter i noen av de avtalene om fisket i Tanaelva som har vært inngått mellom Norge og Finland siden 1873.
De har hele tida vært behandla som vanlige turister i fiskekortsammenheng. I den nye avtalen skjedde det imidlertid en grunnleggende endring. Inntil 1/3 av døgnfiskekortene som selges i Finland skulle reserveres for denne gruppa.
De finske hytteeierne har gjennom dette fått tildelt mellom 1500 og 2000 døgnkort for fiske fra båt pr. sesong. 
Så kommer vi til sakens kjerne, og statssekretærens benektelse av at det har skjedd en overføring av fiskerett fra norsk til finsk side.
Realitetene er nemlig ganske annerledes. 

– Hytteeierne kan registrere egne båter, og leie disse ut – noe en turist ikke kan.
– De kan ro og fiske hele døgnet – mens en ordinær turist må ha lokal roer en stor del av sitt fiskedøgn.
– De kan starte sitt fiske 1. juni, i likhet med lokalbefolkninga, men har en litt kortere fiskeperiode mot slutten av sesongen.

Allerede dette forteller at man nå har fått en ny gruppe finske fiskere med betydelige privilegier. Det stopper imidlertid ikke der. 

– Denne nye kategorien av rettighetshavere betaler kun en registreringsavgift på 10 Euro på finsk side for sitt fiske fra båt.
– De kan fiske på begge sider av grenselinja, og på norsk side betaler de ikke noe som helst.
– Etter normale begreper i norsk språkbruk betyr det at de fisker gratis her.

Det som i tillegg har skjedd i år, er at myndighetene på finsk side, i henhold til finsk fiskerilovgivning har utvida hytteeiernes rettigheter ytterligere.
– De kan nå leie ut gratiskortene sine til andre, og ta den prisen de selv måtte fastsette.
– Denne ordninga er også utvida til å gjelde lokale jordeiere på finsk side.
Dette gjelder altså mellom 1500 og 2000 båtfiskekort for heldøgns fiske med tre stenger. Det vil si at sørfinske hytteeiere i kraft av Tanaavtalen, nå kan drive spekulasjon i utleie/salg av fiskekort som også omfatter norsk side av Tanaelva. 
Gjennom å bidra til dette har norske myndigheter i realiteten konfiskert en del av fiskeretten på norsk side og overført den til et annet lands borgere, men fortsatt forteller altså statssekretær Hamar til allmennheten at det ikke har skjedd noen overføring av rettigheter fra norsk til finsk side.
Det hører med til historia at både Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) og Sametinget ble satt utenfor forhandlingene våren 2016, da norske myndigheter gikk med på å gi de finske hytteeierne gratis fiskerett på norsk side. 
Daværende statsråd Vidar Helgesen i Klima- og miljødepartementet opplyste i sin tid at også statsminister Erna Solberg var med i avsluttende samtaler om Tanaavtalen på politisk nivå (Dagens Næringsliv, 8.11.16).
Det interessante spørsmålet er om statsministeren ble orientert om alle realitetene – blant annet at de finske hytteeierne skulle gis en del av fiskeretten på norsk side – gratis?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *