Respekt og beundring i krisen

Koronakrisen har rammet næringene i Norge hardt. Derfor er det satt i gang tiltak og lederen for Sápmi Næringshage Solveig Ballo forteller om stor pågang fra næringene og at de gjør alt de kan for å hjelpe de i den vanskelige situasjonen.

FULL AV BEUNDRING Leder av Sápmi næringshage Solveig Ballo fra Tana er imponert over hvordan næringen takler krisen. Foto: Marie Louise Somby/Árvu

Sámi magasiidna møter lederen for Sápmi Næringshage, Solveig Ballo, over telefon slik det har blitt vanlig i disse koronatider. Sápmi Næringshage har kontorer i fem kommuner og gir råd, veiledning og kompetanseheving til så vel etablerte bedrifter som gründere og bedrifter under etablering. Man kan si de er en katalysator for mange bedrifter.

STORT OPPMØTE FRA BEDRIFTER

Sápmi Næringshage har kjørt flere webseminarer siden krisen inntraff. Det har blitt arrangert til sammen tre bransjetreff for bedrifter i næringshagens nedslagsfelt: Tana, Nesseby, Karasjok, Porsanger og Kautokeino.

Har det vært stor pågang fra bedriftene til webseminarene?

– Ja det har vært veldig bra oppmøte med over 70 deltakere på bransjetreffene. I tillegg har vi hatt et webseminar med målbedrifter og et med et samlet virkemiddelapparat, så til sammen over hundre deltakere. Bedriftene synes at det har vært bra og nyttig informasjon vi har kommet med under webseminarene, sier Solveig Ballo.

KRISEN RAMMER HARDT

Er det noen næringer som rammes hardt av Koronakrisen?

– Vi ser at det er spesielt innen kultur og kreative næringer at denne krisen rammer hardt. Vi ser at reiselivsnæringene i regionen og da spesielt Kautokeino og Karasjok rammes hardt på grunn av at påsketurismen ble amputert for disse næringene. Så det er overnatting, opplevelser og også handelsnæringen som rammes hardt sier hun.

Kan det forventes konkurser på grunn av krisen?

– Det er ikke noe man kan se bort ifra, spesielt hvis krisen blir vedvarende over lengre tid, sier Solveig Ballo, som lover at det skal jobbes for at det ikke skjer.

BEDRIFTENE ETTERSPØR

Er det noe spesielt næringslivet spør etter?

– Ja, bedriftene ønsket at vi skulle holde bransjetreff som et verktøy under Koronakrisen, noe vi har fulgt opp.

– Om det er noe som er kommet positivt ut under krisen, så er det at bedriftene tenker ut nye måter å samarbeide med andre når det gjelder produktene og tjenestene de yter. Men som sagt så sliter mange bedrifter, sier hun.

RESPEKT OG BEUNDRING OVER REGIONEN

Hvordan har næringen i regionen tatt over seg denne krisen. Har det vært panikk blandt bedriftene?

– Nei vet du hva. Jeg er imponert over hvor rolig de har tatt dette og grepene de gjør og har tatt i denne krisen. Jeg har så respekt og beundring over hvordan de takler dette, sier Solveig.

VIKTIGHETEN AV Å HA NÆRINGSHAGER

Blir viktigheten av å ha slike tilbud som næringshager ekstra synlig under slike kriser?

– Nå er vi landets yngste næringshage med 3 år på baken; vi startet opp i 2016 og ser en økende etterspørsel etter bransjekurs, økende henvendelser fra næringslivet selv. Vi er nok blitt mye mere synlig under krisen og det tror jeg de næringsdrivende setter pris på, at vi er her for dem og gjør alt vi kan for å hjelpe dem sier hun.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *