Regjeringen neglisjerer sjøsamenes rettigheter

Skrevet av Steinar Pedersen, Tana. Historiker, Dr. philos/PH.D. Under den rødgrønne regjeringen ble det innført ordninger for krabbefisket som sikret at de som bor ved fjordene fikk gehør for sin selvsagte rett til å fange kongekrabbe rett utenfor støa. Dette var svært positivt og skapte ny optimisme i fjordstrøkene i Øst-Finnmark. Denne retten ble imidlertid ganske …

Du må være innlogget for å se dette innholdet.

Hvis du allerede har en abonnement, klikk her for å logge inn.
Ellers må du kjøpe et abonnement for å se innholdet. Bli abonnenent

One Reply to “Regjeringen neglisjerer sjøsamenes rettigheter”

  1. Jeg mener at myndighetenes manglende anerkjennelse av sjøsamenes rettigheter, henger sammen med den tradisjonelle oppfattelsen av begrepet same. I vår tid kom det på dagsorden på tampen av 1960-tallet. Den gang var rein, kofte og fattigdom sentrale kjennetegn, se artikler i Nordisk nykolonialisme. På 1970-tallet ble begrepet diskutert heftig på ulike arenaer med deltakelse fra politikere, kulturarbeidere, poeter m.fl. På 1980-tallet ble det utredet i regi av Samerettsutvalget, og det fikk en juridisk avklaring i Sameloven. Kjernen i loven er kriteriene om en subjektiv følelse av etnisk tilhørighet og at en av vedkommendes oldeforeldre har snakket samisk. Det er en vid definisjon, og den åpner først og fremst for stemmerett ved sametingsvalg og innen, språ og undervisning. Denne definisjonen er så vid at jeg er redd for at den har virket til at vi i dag ser tendenser til at myndigheter lokalt, regionalt og på riksnivå vender tilbake til den tradisjonelle oppfatningen om at same og rein er knyttet sammen. Rein blir det operative og avgjørende
    kriterium, og som rettsvesen nytter i sitt arbeid. Jeg er også bekymret for at denne operative definisjonen lett kan komme til å virke på et bredt felt som f.eks. I politikken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *