Máret Ànne Sara møter FN om statens behandling av broren

Kunstner og støresøster Màret Ànne Sara møter FN´s spesialrapportør for Menneskerettigheter for å snakke om statens behandling av broren, Jovsset Ante Sara. – Vi må legge vår lit til at det internasjonale rettighetssamfunnet kan hjelpe oss! Storesøster og kunstner Maret Anne Sara har kunstnerisk fulgt rettssprosessen til lillebror Jovsset Ante Sara siden februar 2016. Hun …

Kunstner og støresøster Màret Ànne Sara møter FN´s spesialrapportør for Menneskerettigheter for å snakke om statens behandling av broren, Jovsset Ante Sara. – Vi må legge vår lit til at det internasjonale rettighetssamfunnet kan hjelpe oss!

Foto: Marie Louise Somby

Storesøster og kunstner Maret Anne Sara har kunstnerisk fulgt rettssprosessen til lillebror Jovsset Ante Sara siden februar 2016. Hun har installert panneskutte reinhoder ved rettslokaler i Tana, Tromsø og utenfor stortinget når rettssaken til Jovsset ante Sara gikk ved høyesterett.
Hun har reist det samiske flagget laget av 400 reinhoder ved verdens største kunstutstilling Documenta, reist europa rundt med kunstnerskapet for å fremme synlighet og debatt rundt brorens sak og undertrykkelsen av samiske rettigheter. Og hun har demonstrert både utenfor og innenfor stortinget og møtt Dronning Sonja for å snakke om den alvorlige saken og rettsløse situasjonen for den unge reindriftssamen Jovsset Ante Sara. 
 
Nå skal altså Sara møte FN´s Spesial Rapportør for menneskerettigheter, M David R. Boyd.  
 
– Jeg er takknemlig for at Spesialrapportøren vil møte meg, og for at vi får anledning til å personlig fortelle om de rettsløse omstendighetene vi lever under og om statens behandling av oss som mennesker og kultur- og rettighetsbærere, sier Sara som nå forbereder seg til møtet som finner sted I Kautokeino kl 18 i dag 19 september. 

Press og trusler

– Staten har avvist Menneskerettighetskommisjonens anmodning om å avvente med tvangstiltak mot min bror inntil FN har kommet til en konklusjon i anken som er sendt menneskerettighetskommisjonen.
 
– Min bror har under særdeles grove  trusler om økonomisk ruin og noe så drastisk og irreversibelt som tvangsslakt av hans rein, måtte inngå en privatrettslig avtale om å gi bort reinflokken sin og sende den i asyl.
 
– Våre rein, rettigheter og kulturarv er nå berget så lenge reindriftssamen som har mottatt reinen i asyl, kan beholde de. Det vil si til våren 2020. Hva som skjer etter det, vet vi ikke. Vi må legge vår lit på at det internasjonale rettighetssamfunnet kan hjelpe oss, sier Sara i forkant av møtet.  

Unngikk ruin og avvikling ved å gi bort reinen 

Tvangsslakting var varslet til september, noe som er den mest omstendige arbeidsmåneden i reinbeitedistrikt Fála. Gjerdearbeidet i september tar omkring 3-4 uker når en felles distriktsflokk skal samles i etapper for å svømme over til fastlandet. Der skal hele reinflokken vaksineres og merkes samtidig med slakt for både private husholdninger og salg.
 
Staten har ikke under noen omstendigheter gått med på å avvente tvangsslakting til et senere tidpsunkt, der kostnader for arbeidet ville blitt mindre for Jovsset Ante som pålegges alle kostnader ved tvangsslaktingen. Jovsset Ante Sara unngikk dermed en regning som på 4-6 millioner kroner dersom staten hadde rykket inn med tvangsslakting under kalvemerkingen nå i  september. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *