Filmkommisjonen skal utvikle filmbransjen i nord

Fra 2020 får Nord-Norge endelig sin egen filmkommisjon. Kommisjonens mål er å markedsføre landsdelen og utvikle filmbransjen i nord, skriver Finnmark fylkeskommune. Det er de tre nordnorske fylkene, Nordland, Troms og Finnmark som har gått sammen for å opprette Nordnorsk filmkommisjon AS, for å støtte og utvikle filmbransje, reiseliv og næringsliv i regionen.Styret til Nordnorsk …

Fra 2020 får Nord-Norge endelig sin egen filmkommisjon. Kommisjonens mål er å markedsføre landsdelen og utvikle filmbransjen i nord, skriver Finnmark fylkeskommune.
Det er de tre nordnorske fylkene, Nordland, Troms og Finnmark som har gått sammen for å opprette Nordnorsk filmkommisjon AS, for å støtte og utvikle filmbransje, reiseliv og næringsliv i regionen.Styret til Nordnorsk filmkommisjon er allerede på plass og etter nyttår starter prosessen med ansettelse av filmkommisjonæren, som vil ha ansvar for filmkommisjonens daglige drift.- Stiftelsen av Nordnorsk filmkommisjon er et løft for filmbransjen og reiselivet i nord og vi har store forventninger til kommisjonens langsiktige effekter, sier Geir Ove Bakken, avtroppende leder av Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge.Det er gjennom samarbeidet i Landsdelsrådet for kultur at Nordland, Troms og Finnmark fylker har realisert filmkommisjonens tilblivelse. På vegne av sine kolleger i rådet, Sigrid Ina Simonsen fra Troms og Kirsti Saxi fra Nordland, uttaler Bakken følgende om samarbeidet:- Veien fram til opprettelsen av Nordnorsk filmkommisjon AS har vært en lang og grundig prosess. Filmbransjen og reiselivet i nord har vært inkludert i prosessen og kommet med mange nyttige råd og innspill. Vi er utrolig glade for at vi nå er i havn og at filmkommisjonæren snart kan starte sitt arbeide.Styret i Nordnorsk filmkommisjon består av følgende medlemmer:
Knut Eirik Dybdal, leder                                              
Cathrine Terese Persson, nestleder                       
Linn Henriksen, styremedlem                                  
Rune Trondsen, styremedlem                                  
Svenn Are Jenssen, styremedlem      

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *