Kvinnerommet er skrevet av dramatiker, skuespiller og samfunnsdebattant, Sven Henriksen og blir urfremført på det samiske nasjonalteateret Beaivváš i Kautokeino, 25. januar. Foto: Torgrim Halvari

Teaterstykke ble virkelighet – Det gikk troll i ord

I teaterstykket «Kvinnerommet» som har urpremiere på fredag, besøker en samekvinne slottet for å fortelle dronningen om reindriftsfamiliens fortvilede livssituasjon. Sist uke ble teater virkelighet da hennes majestet, Dronning Sonja inviterte den samiske kunstneren, Máret Ánne Sara på slottsbesøk.

Kvinnerommet er skrevet av dramatiker, skuespiller og samfunnsdebattant, Sven Henriksen og blir urfremført på det samiske nasjonalteateret Beaivváš i Kautokeino, 25. januar.

Stykket er en feministisk fiksjon som handler om hvordan kvinner før og nå har vært elementer i kampen om makt og klasse. Handlingen foregår på slutten av 1800-tallet og i nåtid, et eller annet sted på den nordlige halvkule.

Nåtidshandlingen foregår på et slott hvor en ung samisk kvinne utgir seg for å være journalist, slik at hun kan komme i kontakt med dronningen for å legge fram sin sak. Reindriftsfamilien hun tilhører er satt under sterkt press og må kanskje gi opp reindriften og sin identitet.

– Dette stykket har helt klare paralleller til virkelige hendelser. Til deler av stykket ble jeg inspirert av Máret Ánne og hennes brors sak mot myndighetene. I denne delen av stykket er reindriftsloven sentral, en lov som ikke har blitt noe bedre for samene, tvert om, forklarer dramatiker, Sven Henriksen som synes det er utrolig spennende at det nå med Máret Ánne sitt besøk hos dronningen har gått troll i ord. 

 


Sven Henriksens stykke «Kvinnerommet» handler blant annet om en samisk kvinnes møte med dronningen.
Beaivváš pessebilde: Per Heimly

Kunst, kultur, kamp og virkelighet

Máret Ánne Sara mener kunst og kultur er viktige deler i samenes rettighetskamp og at Henriksens teaterstykke er en påminnelse og kommentar om det som skjer i virkeligheten.

 


Máret Ánne Sara sitt slottsbesøk var kanskje inspirert av teaterstykket «kvinnerommet». Karl Alfred Larsen govven

– Som Sven skriver i stykket sitt så har det over lang tid vært slik at man har henvendt seg til kongehuset i desperate tider. Vi har hele maktapparatet etter oss, i realiteten truer det med å viske oss bort fra tradisjonelt liv, landområder, kultur og identitet. Det er ganske seriøse saker man diskuterer via kunsten og da må kongehuset være bevisst på det. Fra et minoritets- og samisk perspektiv så er kunsten livsviktig. Vi har ingen naturlige maktarenaer hvor vi kan påvirke avgjørelser som angår livet, det er heller ingen selvfølge at vi har en stemme i offentlig debattrom, men med kunsten så kan vi skape slike rom.

–Dronningen sitter i enslik posisjon at hun blir hørt. Jeg ville fortelle henne hva kunsten som hun tar inn i det kongelige rom, står for. Nå har hun kunsten og informasjonen i møte med det offentlige rom. Jeg håper og tror at hun forvalter dette med hjerte og klokskap. Dronningen er alt med på å påvirke noe i samfunnet gjennom vårt møte. Hun inviterer til medmenneskelighet og åpenhet rundt det umenneskelige og alvorlige i pågående saker som denne, sier Máret Ánne Sara.

Vil invitere dronningen på teater

Den 1. og 2. mars spilles Henriksens stykke på det Norske Teaterets scene i Oslo. Henriksen synes det hadde vært trivelig om dronningen kom på en av forestillingene.

– Det hadde vært gøy om Det samiske nasjonalteateret hadde invitert dronningen når de spiller i Oslo, sier Henriksen.

Teaterdirektør Rolf Degerlund sier i samtale med SÁMi ođasmagasiidna at han øyeblikkelig vil sette i gang prosessen for å få invitert dronningen til teaterforestillingen i Oslo.

 


Beaivváš pressebilde: Per Heimy