Språkkonferanse ble en suksess – Gir oss styrke til å fortsette

Det var stappefullt på Samisk språkkonferanse. Samer fra fjern og nær hadde samles i Tromsø. Det gleder Sametingspresidenten Aili Keskitalo språkhjerte.

– Det har vært godt å møte andre språkinteresserte. Hver forelesning, hver debatt og hvert kulturinnslaget har gitt meg inspirasjonen til å fortsette å jobbe for språket. Jeg trives innmari godt her, smiler en meget fornøyd Sametingets president Aili Keskitalo.

Minst 800 fikk det med seg

Samisk Språkkonferanse hadde Sametinget arrangert for å igangsette FNs Urfolk språkår.i Språkkonferansen var så populær at de måtte utvide konferansesalen for å få plass til alle. I tillegg fulgte 500 personer Sametingets direktesending.

– Det er så motiverende at det samisk folk har så stor for interesse for språkspørsmål, språktiltak og språkpolitikk. Konferansen er i riktig tid. At alt skjer på samme gang, er også helt fantastisk. Vi har språkløftet, vi samifiserer barnehager, vi jobber med lærerplanen og vi er inne i det internasjonale språkåret. Det gir styrke og kjenner at vi virkelid mobiliserer de språkene inn i framtiden, sier Keskitalo.

Forventer samarbeid med staten

Nylig besøkte sametingspresident både Paris og New York i forbindelse med åpning av FNs urfolk språkår.  Keskitalo er styringsgruppas leder og har et stort ansvar.

– Den gode nyheten er at Norge har meddelt at de blir med som samarbeidspartner Sametinget har utfordret dem, og det er bra de blir med. Vi har nå invitert Regjeringa å samarbeide med Sametinget og språkteknologi miljøet i Tromsø, for å se på utfordringer og muligheter vi har innen språkteknologi. Dette er et arbeid  vi nå prioritere, sier Keskitalo.

Hun forventer også at Sverige og Finland følger etter Norge og deltar i språkårets arbeide.

– De unge gir håp

Sametingets første president og samisk professor Ole Henrik Magga er svært fornøyd med konferansen.

– Språkkonferansen var bra og man blir motivert når det er så mange deltakere. At spesielt de unge var her gir ekstra energi. Vi vet samisk har gått nedover, men vi behøver ikke å frykte at språket dør. Det merkes at det er mye motivasjon og et ekte ønske om å opprettholde språket, og ingenting er er viktigere enn det.. Selvfølgelig er det svært vanskelig situasjon for de språkene som brukes lite, men en slik konferanse med unge språkinteresserte gir en trygghet. Det arbeidet er gjort og enda gjøres er ikke forgjeves, sier Magga.

Mange språktiltak

Keskitalo gleder seg tilå fortsette med språkarbeidet. Hun har fått styrke fra språkkonferansen, Paris og New York.

 – Nå når språkåret er blitt igangsatt fortsetter med de store språkarbeidene, med språkløftet, lærerplan og barnehageprosjektet. Den neste konkrete språkhendelsen vil være Stedsnavnskonferansen på  Samisk høgskole i slutten av april. Også denne konferansen er en del av vårt arbeide i språkåret. Deretter inviterer vi i oktober folk, foreninger, institusjoner og slik til å delta på en språk uke for å igjen fokusere på språkåret. Og hvis dette blir en suksess, så kan det bli en årlig hendelse, sier Keskitalo.