Pressebilde: Kenneth Hætta

Sametingsrådet vil ha bedre helsetjenester for samer

Sametingsrådet har gitt tilskudd på til sammen 1,7 millioner til forskjellige helse- og sosialprosjekter. Det er gitt støtte til en ny SAMINOR-undersøkelse, til nettverk for samisk barnevern, helsetreff for samiske eldre og samisk tekst og tale til hjertestartere.

 

Sametinget har gitt tilskudd på 450.000 kroner til Senter for samisk helseforskning ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø til målrettet helseforskning i et flerkulturelt landskap.  

– For å møte fremtidens behov for å sikre likeverdige og gode helsetjenester for den samiske befolkningen må vi vite mer om hvordan det står til med vår helse og de helsetjenestene vi har i dag, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen i en pressemelding.

Tilskuddet fra Sametinget går til å starte opp en ny helse- og levekårsundersøkelse, SAMINOR 3.

– Vi er avhengige av at forskningsmiljøene som forsker og kartlegger helsen til den samiske befolkningen har gode rammevilkår, og Sametinget vil med tilskuddet bidra til det.

Etablere nettverk for samisk barnevern

Det er tildelt tilskudd på 500.000 kroner til Kautokeino kommune ved barneverntjenesten til å etablere nettverk for samisk barnevern i samisk forvaltningsområdet.

– Sametinget er bekymret for om samiske barn under barnevernets omsorg får oppfylt sine rettigheter som samer. Vi ser at det er viktig å tilrettelegge systemer slik at barneverntjenesten kommer de samiske barna til nytte. Derfor har sametingsrådet tildelt tilskudd til Kautokeino kommune for å etablere nettverk for barnevernet i de samiske kommunene, sier Mikkelsen.

Helsetreff for samiske eldre

Sametinget har også tildelt tilskudd til helsetreff for samiske eldre i Oslo og Karasjok. Tilskudd på 225.000 kroner er tildelt Samisk hus Oslo og tilskudd på 140.000 kroner til Eisevárluhppu frivillighetssentral i Karasjok.

– Helsetreffene for samiske eldre er viktige tiltak for trivsel og som forebyggende tiltak. Samiske eldre har behov for å treffes og spesielt kan dette være viktig i byene og i områder der det ikke er så mange samer, men også i områder hvor samer er i majoritet er helsetreff for eldre et viktig tiltak for eldres helse, sier Mikkelsen.

Samisk tekst og tale til hjertestartere

Sametinget har også tildelt tilskudd på 155.000 kr til Definor AS for å lage samisk tekst og tale til hjertestartere.

– I en stresset situasjon kan det å ha tilgang til kommunikasjon på sitt eget språk være avgjørende. Sametinget vil bidra til at vi får verktøy som kan være til hjelp for oss hvis vi kommer opp i en akuttsituasjon, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.