Samene tapte i Stortinget: – Sender de politi på Jovsset Ante, kommer jeg og

Stortinget har nettopp vedtatt å ikke vente med tvangsvedtaket, selv om saken er anket til FN menneskerettighetskomité. – Det ble 53 mot 50 stemmer og det er trist. Hvis de faktisk kommer til Finnmarksvidda med politimyndigheter for å gjennomføre tvangsslakting, da stiller jeg selvfølgelig opp i Finnmark.

Det sier Sosialistisk Venstreparti Torgeir Knag Fylkesnes som maner opp til en ny kamp.

Etter en lang debatt om man skal vente på FN menneskerettighetskomités vurdering av Jovsset Ante Saras sak, eller ikke, valgte Stortingets flertall å ikke støtte de rødgrønne i p vente. Stortings opposisjon, Sametinget og Jovsset Ántes søster Máret Ánne Sara ble ikke hørt.

Før avgjørelsen falt, prøvde både Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstrepart og Senter partiet å påvirke.


Senterpartiets stortinsrepresentant Geir Pollestad.

– KrF får kjørt seg beinhardt i saken og det er jo de avgjør i saken. Jeg håper KrF bruker tiden frem til vi skal stemme, til å tenke grundig over dette. Selv om 230 andre har redusert, så er ingen sak like, denne saken er spesiell fordi den har gått igjennom hele det norske rettssytemet og venter nå på en internasjonal vurdering. Hva gjelder de 230 andre, så har man et spørsmål om det faktisk er gjort en urett mot de 230 andre. Er det gjort en urett, så er det ikke en argument for å gjøre urett en gang til, sa Senterpartiets stortinsrepresentant Geir Pollestad før avstemning.

Gir seg ikke

Sosialistisk Venstreparti vil ikke gi seg, tross stortingsvedtaket.

– Vi skal prøve å utforske alle muligheter som finnes nå, for å hindre tvangsslakting. FNs menneskerettighetskomité kan jo be Norge om å avvente saken, og all erfaring viser at Norge følger det. Men hvis de bare velger å overse vurderingen fra FN, og gjennomføre det tvangsvedtaket, da er vi i en situasjon hvor det er grunnlag for ny mobilisering, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

– Vil du stå ved siden av samene og kjempe mot tvangsslakting?

– jeg mener alle som i går hyllet Nobel fredsprisvinnere for deres kamp om menneskerettigheter, har også en plikt til å kjempe for samene og deres rett til å drive en kulturbærende næring som reindrifta er. Når den utfordres på denne måten og på feil grunnlag, da har alle en plikt til å støtte opp om enkeltaktører som tar opp kampen for alle. Hvis de faktisk kommer til Finnmarksvidda med politimyndigheter for å gjennomføre tvangsslakting, da er vi kommet så langt ned i den mørke sti, at jeg selvfølgelig stiller opp i Finnmark, sier Fylkesnes.


Etter debatten sto journalister i kø for å intervju henne. Hun er sliten, men har ikke gitt seg. 

 

Forbannet 

Medier fra England og Frankrike har fulgt Maret Anne Sara i dag. Også riksmedier som NRK, Aftenposten og VG har stått i kø for å intervjue henne. Hennes første priortering var å snakke med bror Jovsset Ante Sara. 

– Når landets kristne ikke ser verdien i mennesket og menneskerettigheter, da mister man jo troen. De snakker hele tiden om de 230 reineiere som har redusert reintallet, men snakker ikke om enkelttilfellet der en ung reindriftssame i etableringsfase skal slakte ned og sitte igjen med 75 rein. Når de står på talerstolen og sier at disse 230 har redusert med glede, så er det en løgn. Folk er truet og tvunget til å slakte ned flokkene sine med bøter. Staten har innkrevd flere hundre tusen kroner fra de som har forsøkt å motsette seg reduseringen og til slutt har de sett seg nødt til å etterkomme kravene. De på Stortinget farer med løgn i politikk og lover som vi ikke tilslutter oss. Jeg vil minne de på om at reindriftsloven ikke er anerkjent av det samiske samfunnet, hverken av Sametinget eller NRL. Jeg er forbannet nå. Jeg ser at vår fremtid er mørk, så nå bør alle våkne opp og tenke på hva vi står opp mot når hele demokratiet vendes om til et koloniseringsapparat. Et slikt overgrep har jeg ennå ikke opplevd. De raserer min bror i redsel for å måtte stå til ansvar for et kollektivt overgrep, og i samme grep feie menneskerettigheter under en stol.

Hun er også skuffet over KrF. 

– Jeg har snakket med Steinar Reiten to ganger. Jeg har måtte lære han om reindrift, og han som ikke kjenner vår kultur skal sitte der og avgjøre vår fremtid. Det er hårreisende, sier Maret Anne Sara. 


Et helt pressekorrps fulgte Maret Anne og Sametingets plenumsleder Tom Sottinen i dag. Maret Anne hadde vrengt kofta i protest mot regjeringen. Hun forklarte betydningen av vrengt kofte til stortingspolitikere.