Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets sametingsgruppe, Ronny Wilhelmsen oppfordrer nå reindriftsstyret til å gå inn for å fjerne boten. AP pressebilde.

- Reindriftsstyret må ta hensyn

Til tross for at Jovsset Ante Sara selv har kommet frem til en midlertidig løsning på reintallet sitt i påvente at behandling i FNs kommisjon, opprettholdes tvangsmulkten på 600.000 Kroner. Arbeiderpartiets sametingsgruppe ber Reindriftsstyret om å fjerne boten.

- Reindriftsstyret skal ha møter førstkommende torsdag og fredag, og da forventer vi at Sametingets representanter i reindriftsstyret fremmer forslag om fjerning av tvangsmulkten, sier Wilhelmsen i en pressemelding.

Arbeiderpartiet på Sametinget mener at sakens karakter og prinsipielle betydning i tillegg til de næringsmessige og personlige konsekvensene for Jovsset Ante Sara i sum bør gå foran inndrivelse av boten. ‘

- En inndrivelse av boten vil med sikkerhet rasere mulighetene for en ung reindriftsutøver å leve av reindriften, det er en høyst usolidarisk måte å behandle mennesker på, sier Wilhelmsen videre.

- Nå har man en midlertidig løsning som gjør at Jovsset Ante kan drive på minimalt grunnlag frem til en endelig avgjørelse i FN-systemet. Dette er snakk om en ung reineier som risikerer å miste levebrødet sitt, Reindriftsstyret må ta hensyn til dette, sier Wilhelmsen avslutningsvis.