– Regjeringen somler i Jovsset Ántes sak

SV stortingspolitiker Torger Knag Fylkesnes er overrasket over at den norske stat ennå ikke har behandlet anmodningen fra FN. Regjeringen har allerede brukt to måneder på dette.

– Den ble sendt før sommeren, og regjeringen har fortsatt ikke besluttet om de skal rette seg etter anmodningen fra en komité vi har forpliktet oss til å følge. Det har skjedd 5-6 ganger at FN menneskerettighetskomité har sendt en anmodning til den norske stat. Noen har anmodninger har blitt trukket, andre har falt bort, eller så har staten rettet seg etter anmodningene. Aldri har staten oversett anmodninger fra FNs menneskerettighetskomité. I saken om angående Jovsset Ante Sara så har de foreløpig ikke tatt stilling, samtidig som forvaltningen planlegger tvangsslakt, sier en overasket SV stortingspolitiker Torger Knag Fylkesnes til SÁMi Ođasmagasiidna.

Brukt to måneder

Den 26. juni sendte FN menneskerettighetskomité en anmodning til regjeringen om å vente med tvangstiltak inntil komiteen har ferdigbehandlet Saras sak. Sara anket videre til FNs menneskerettighetskomité da han tapte mot staten i Høyesterett i 2017. Saken ligger nå til behandling hos regjeringsadvokaten. 

Mens regjeringen har brukt to måneder på å behandle FNs anmodning, forbereder Landbruksdirektoratet tvangsslakt med bistand fra politi, fylkesmann og mattilsyn. Forberedelser er igangsatt etter at Øst-Finnmark tingrett i august ga staten medhold i å slakte ned flokken til Sara. Vanlig saksgang er at regjeringsadvokatetter behandling oversendersaken r til Justisdepartement, Utenriksdepartementet og Landbruks- og matdepartement.

– Det er jo ikke disse instansene som behandler en anmodning fra FN, men regjeringen. Etter hva jeg forstår behandles saken av av Regjeringsadvokaten nå. At behandlingstiden har pågått i to måneder er meg en gåte. Om det nå skal skje en tvangsslakting, der alle instanser som politi, landbruksdirektorat, fylkesmann forbereder tvangstiltak, så er det fordi de ikke har fått en kontrabeskjed, sier Knag Fylkesnes.

– Undergraver våre forpliktelser ovenfor FN

Knag Fylkesnes sier at dersomregjeringen ikke behandler FNs anmodning før tvangstiltak vil skje, vil de sette Norge i et meget dårlig lys og undergrave de forpliktelsene Norge har besluttet å følge. Knag Fylkesnes har sendt inn spørsmål til Landbruksminister angående dette. 

– Jeg forventer en behandling av anmodning skjer fort og at regjeringen faktisk retter seg etter FN. Om man ikke retter seg etter FNs anmodning, bryter Norge egne ratifiseringer av konvensjon om politiske og sivilerettigheter med dertil hørende klageorgan. Vi har gjennom ratifisering erkjent FN menneskerettighetskomité som et fullverdig klageorgan, men i denne saken ser det ut til at man undergraver våre forpliktelser overfor FN. 

Landbruksdepartementet har i en epost til SÁMi Ođasmagasiidna lovet intervju denne uken.

 

Her er saken:

Jovsset Ánte Sara stevnet staten da det ble vedtatt at han skulle slakte ned til 75 rein for snart 7 år siden. Sara vant frem i både  ting- og lagmannsretten, men taptei 2017  i Høyesterett. Sara ba deretter FNs menneskerettighetskomité om å vurdere saken.

Den er fortsatt til behandling der, og komiteen har anmodet Norge om å utsette tvangstiltak til en avgjørelse er tatt. Øst-Finnmark tingrett ser ingen grunn til å utsette fullbyrdelse, og har i en kjennelse datert 13.august gitt staten rett til å starte nedslakting av den del av Jovsset Ante Saras flokk de mener han ikke har rett til å beholde.