NSRs politiker og aktivist Beaska Niillas. Privat foto.

På tur til Kvalsund for å passe på

NSRs politiker og aktivist Beaska Niillas er på vei til Kvalsund, for å være tilstede når Jovsset Ánte Sara og Kvaløya reinbeitedistrikt starter kalvemerkinga.

–      Nå er jeg på vei til Kvalsund for å se hvordan det går når Jovsset Ánte og Kvaløyareinbeitedistrikt starter i reingjerdet. Jeg vet ikke om myndighetene kommer dit, men om de gjør det er jeg klar til å mobilisere via jungeltelegrafen. Myndighetene skal ikke få tvangslaskte Jovsset Ántes flokk i fred, sier BeaskaNiillas.

Det er Øst-Finnmarks tingrett som for par uker siden sa at Reindriftsstyrets siste bestemmelse i saken gjelder. Om Jovsset Ánte Sara selv ikke slakter ned til 75 rein, så kan Landbruksdirektorat og politi tvangsslakte Saras flokk. I domsavsigelse ble det nevnt at man kan igangsette tiltakene når Kvaløya reinbeitedistrikt starter kalvemerking og slakting. 

–      Jeg har ikke hørt noe om at myndighetene er på tur bortover. Det jeg vet er at de snart setter flokken i gjerdet og at jeg er på tur bortover for å passe på, forklarer BeaskaNiillas.

Jovsset Ánte Sara har i snart sju år slåss mot den norske stat. Sara nektet å slakte ned flokken til 75 rein, da staten startet jobbet med å få ned reintallet i Finnmark. Både tingrett og lagmannsrett vant Sara. I Høyesterett fikk staten medhold, og Sara anket videre til FNs Menneskerettighetskomité. Saken er nå til behandling I FN. Til tross for at FN anbefaler Norge å vente med tvangstiltak til saken er ferdigbehandlet, så anser ikke Norge det som deres plikt å vente med tiltak.

–       Det er vanskelig å forstå hvordan de skal gjennomføre tvangstiltakene. Vi får se om de kommer og hvordan de eventuelt har tenkt å fullføre dette, sier BeaskaNiillas som er klar til å mobilisere.

Liv Berit Hætta, direktør ved Lanbruksdirektoratets reindriftavdeling har tidligere uttalt at de er I planleggingsfase, men ahte de ikke har bestemt verken tid eller sted. 

På lørdag vil NSR ha en markering I Kvalsund. Dette er en solidaritetsmarkering for å støtte Jovsset Ánte Sara og for å vise sin motstand mot gruvedriften Nussir.