Foto: Karl Alfred Larsen

Møter dronning Sonja i morgen

Dronnig Sonja har sagt ja til å møte Máret Ánne Sara på det kongelige slottet. Da vil Sara få anledning til å fortelle dronningen om hennes kunstverk som formidler hvordan den norske stat presser hennes lillebror ut av reindrifta og den samiske kultur.

SKREVET: Ánne Biret Anti

– Jeg har aldri noensinne tenkt at jeg en dag skulle besøke slottet, men i den situasjonen min bror er i nå, så gjør jeg alt som er i min makt, sier Máret Ánne Sara som nå er i ferd med å forberede besøket.

 Skrev brev til dronningen

Før jul ble Maret Anne, sammen med flere kunstnere, invitert til å stille ut sine verk ved dronning Sonjas kunstgalleri. Akkurat da hadde Maret Annes familie det tungt, fordi lillebror Jovsset Ánte som tapte mot staten i Høyesterett, ikke fikk mulighet til å vente med tvangsslakt fremtil FN menneskerettighetskomité behnadlet hans anke. Stortinget ville ikke vente. Jovsset Ánte ble bedt om å slakte nesten hele flokken sin.

– Vi hadde det veldig tungt da innbydelsen kom. Staten brydde ikke seg om FN, de brydde seg ikke om menneskerettigheter og langt ifra om det humane. Med et tungt hjerte skrev jeg brev til dronninga for å forklare situasjonen til lillebror og at mitt kunstverk, som hun ville stille ut, ikke var ment som pynt og underholdning. Kunstverket forklarer lillebrors og vår situasjon, hvilke påvirkninger denne saken har for både lillebror, samfunnet og den samiske kultur. I brevet spurte jeg om dronninga ville høre på meg før hun stiller ut mitt kunstverk, forklarer Máret Ánne.

Stortinget krever at Jovsset Ante slakter flokken sin

Får møte dronningen 

Slottet meddelte at dronningen selv hadde lest brevet og valgt å møte Máret Ánne på slottet.

– I begynnelsen grudde jeg meg Likevel visste jeg at vi ikke skulle småprate over en kopp kaffe. Kunstverket er veiviseren og da blir samtalen dypere. Etter min oppfatning er det svært viktig at dronninga vil møte og lytte til meg. Jeg vil fortelle henne betydningen av kunstverket og da blir det naturlig å snakke om lillebrors og samenes situasjon , sier hun.

Det er “Spirals of the Pile” dronninga vil stille ut i galleriet.

– Dette er en del av Pile o´ Sápmi prosjektet der jeg fokuserer på Jovsset Antes og reindriftas situasjon. Dette er ingen pynt og underholdning, men blodig alvor hvor kunsten taler sin sak. Den beskriver Jovsset Ántes situasjon og den norske stats urett overfor oss som mennesker og samfunn. Jeg ser for meg spiralen er som moralsk trapp der du kan velge om du vil gå opp eller ned. Jeg tenker på den Norske stat, på saken vår og hvor vi nå står i alt. Etter hele den samiske historien her til lands, og med tanke på hvor dypt i mørket staten har vandret i saken med min bror og med tanken på respekt for samenes rettigheter og liv i dette landet, er det på tide at staten tenker seg om. Skal dette mørke løpet fortsette mot vårt folk og vår framtid? Dette handler mer enn bare min bror. Dette handler om hele reindrifta, våre land, våre rettigheter og vår framtid, sier Máret Ánne.

 – Et viktig signal at dronninga vil lytte

 Máret Ánne har ingen krav til dronninga.

– Jeg velger å tolke invitasjonen slik at dronninga bryr seg om samisk kunst, det samiske samfunn og det samiske folk. Jeg kan ikke forutse hva dronningen vil si,  men jeg tenker iallfall at det viktigste er at hun vil lytte. Jeg kan ikke forvente eller kreve noe fra henne. For meg er det viktig at dronningen får forståelse for at samisk kunst ikke er pynt i hennes galleri, men at det har en klar innfallsvinkel. Jeg vet den kongelige familie unngår politiske ytringen, men bare det at de Kongelige velger å lytte er viktig.

 I februar åpner Sonja kunstutstilling med mange samiske kunstnere. Máret Ánne “Spiral of the Pile” er for øyeblikket utstilt i Praha og vil ikke stilles ut i dronningens galleri før i juni.