Máret Ánne og sametings plenumslede Tom Sottinen (AP) besøkte Stortinget i dag. KRF Steinar Reiten (nr 1 fra høyre) nekter å la seg intervjue.

KrF nekter å gi intervju i Jovsset Ánte saken

KRF gikk rett forbi SÁMi Ođasmagasiidna etter å ha forsvart tvangsvedtaket overfor Stortinget. KRFs Steinar Reiten nekter å snakke om Jovsset Ánte og nekter å fortelle om egen nattesøvne.

At Máret Ánne sammens med andre samer viste sin motstand utenfor Stortinget før behandling av saken, så ikke det ut til å påvirke regjeringen og KrF. At Sametinget overleverte sitt krav om å vente med saken til  FN menneskerettighetskomité har uttalt seg og at Máret Ánne leverte 5000 underskrifter som krevde det samme, hadde ingen betydning. 


Samer omringer Máret Ánne  Saraog protesterer sammens med henne. – Det er helt utrolig at ingen hører på oss, sier Máret Ánne Sara. 

Rett etter at at Storingets næringskomité ble ferdig med Jovsset Ante Saras sak, kom stortingsrepresentantene ut i vandrehallen. Steinar Reiten som er politisk ansvarlig for reindrift i KRF, var lite snakkesalig.

På spørsmål fra SÁMi Ođasmagsiidna om Reiten sover godt på natta, svarer Reiten dette før han haster av gårde til restauranten som er sortingspolitkernes frisone:

– Jeg har sagt at jeg ikke vil kommentere denne saken og henviser til statsråden, var det eneste Reiten sa før han hastet avgårde.

Tidligere har Reiten skrevet i en sms til SÁMi Ođasmagasiidna at FNs menneskerettighetskommisjon i Geneve ikke har folkerettslig hjemmel til å overprøve norsk rett og norske domsavsigelser, slik Menneskerettighetsdomstol i Strasbourg har.

KrF pressekontor skriver i en e-post angående SÁMi Ođasmagasiidnas forespørsel om et intervju av  Knut Arild Hareide: «Hos oss er det Steinar Reiten som næringspolitisk talsmann som holder i denne. Reiten viser til landsbruksministeren å svare for saken»


Máret Ánne Sara var klar i sin tale: - Dere er ansvarlig for min brors fremtid, sa hun på Stortinget i dag. 

Hoksrud unngår å svare

Landbruksminister Bård Hoksrud (FRP) ville heller ikke fortelle om han sover godt på natta siden de nå er i ferd med å fjerne Jovsset Ante Saras rettigheter til å drive en økonomisk bærekraftig reindrift.

– Nå er det slik at denne saken har vært i Høyesterett. Jeg forholder meg til det, så er det slik at det er 231 siidaer som har vært inne på dette. 230 av de har vært med på en avtale for å redusere reintallet. Det ligger i grunn, sammens med Høyesterettsdom, sier Hoksrud.

Er det slik at disse 230 andre siidaandelene satt igjen med 75 rein?

– Jeg sier bare at Høyesterett er den høyeste domstolen her og de har fattet et vedtak, sier Hoksrud.

 

SV kjemper reindriftas kamp

Sosialistisk Venstreparti Torgeir Knag Fylkesnes har stått i spissen for å føre saken inn for Stortinget. Det er de rødgrønne som har løftet saken inn til stortingsbehandling. Fylkesnes var flere ganger og snakket med Reiten. Til SÁMi Ođasmagasiidna sier Fylkesnes at han har hele tiden prøvd å forklare hvor feil KRF og regjeringen tar i denne saken. Han har sendt over flere bunker med dokumenter for å få KRF til å snu i saken.


Sosialistisk Venstreparti Torgeir Knag Fylkesnes

– Jeg har prøvd å forklare. De begår en stor feil. De forstår ikke hvordan rettssystemet fungerer og hvilken rettskilde FN menneskerettighetskomité faktisk er i vår system. Vi har gjennom lov gitt FN menneskerettighetskomité en viktig plass i å fortolke hvordan menneskerettigheter skal forståes. Også Høyesterett har uttalt ved flere tilfeldigheter at norsk praksis skal legges så tett som overhodet mulig opp til tolkninger som de legger seg på. Det virker som om de bare ser glatt over dette, og mener den endelige vurdering ligger i Høyesterett, mens loven er veldig klar på at det er FN som fortolker menneskerettigheter og hvordan de skal forståes. Jeg mener at det gjøres en stor feil nå, eventuelt at man skjuler seg bak en feil måte å forstå dette på, fordi man vil noe helt annet. Det virker som at de bare vil kjøre på, og at de har bestemt seg for å gjennomføre dette, enten det er riktig eller galt, sier Fylkesnes.

– Kan dette være et politisk spill fordi KRF er på tur inn i regjeringen?

– I såfall går de inn i regjeringen uten ryggrad. Det er nok pisklignende ting. Regjeringen vil ikke snu selv om de ser at de gjør en feil. De kjører i veggen om de har bestemt seg for det, men at KRF skal logre etter regjeringas linje syns jeg er problematisk, De er fortsatt ikke i regjeringen og da må de kunne gjøre en egen vurdering på hvordan man skal forholde seg til dette her. Jeg lurer på om det finnes noe hjerterom igjen i krf, spør Fylkesnes.

 

– Reindrifta presses fra skanse til skanse

At det ikke er plass til Jovsset Ánte Sara i Kvalsund, mens man både planlegger Nussir, KV 420-linja, vindmølleparker og ny flyplass i Kvalsund kommenterer Fylkesnes på denne måten:

­– Reindrifta presses fra skanse til skanse. Arealutfordringer begynner å bli mer og mer prekær. Det blir stadig vekk mindre sommerbeite og man blir utfordra sak etter sak. Man blir ikke hørt og man får ikke erstatningsbeite. Jeg føler at vi er i en situasjon der reindrifta og samiske prosjekter begynner å møte enormt mye motbør igjen og nå er det på tide å mobilisere.

 

– En komplett skandalesak

– At forvaltningen skal forhaste seg igjennom og skal gjennomføre tvangsvedtak midt på vinteren og like før FN menneskerettighetskomité skal uttale seg om saken, er i seg selv kritikkverdig overfor Landbruksdirektoratet i Alta. De har gjort en stor feil og burde sett det. Når feilen gjentas av regjeringen og nå av flertallet på Stortinget så mener jeg skandalen er komplett. Her gjør man en stor feil som har dramatiske konsekvenser for et menneskeliv, familien. Det kan være i strid med våre forpliktelser overfor reindriften. Det kan hende vi får en situasjon, der vi får pålegg fra FN menneskerettighetskomité om å gjøre om på dette, advarer Fylkesnes.

Stortinget avgir sin stemme mellom klokken 20 og 21 i dag. De rødgrønnes forslag om å vente med tvangsvedtaket får etter alt å dømme et mindretall, om KRF ikke snur i saken.