Kjære KRF, FRP og Høyre - hør nå litt på oss!

Til vanlig skriver vi på samisk fordi vårt språk er truet, og vi er i ferd med å miste det. Men siden dere ikke forstår mitt folks språk, tar jeg dette på deres språk.

Det er ikke bare språket dere ikke forstår. Etter en lang dag på Stortinget har jeg forstått at dere vil ikke prøve å forstå den samiske kultur. Jeg har vært vitne til Maret Annes gråt og deres arroganse. Som redaktør og journalist har det i dag vært umulig å å være objektiv.

En arroganse dere har vist, skal man lete lenge etter. Å tale for døve ører, er en passelig beskrivelse. Jovsset Ante blir tvunget til å redusere flokken til 75 dyr. Han blir tvunget til å avslutte reindrifta. Ingen kan leve av 75 dyr.

Dagens svar fra dere var at 220 andre reineiere har akseptert reduksjonsvedtak. Kun Jovsset Ante har nektet. Jeg må spørre dere høye herrer. Var disse 220 kjempe villige til å redusere? Var alle i etableringsfasen og ble alle sittende med 75 rein? Nei, er svaret mitt. Ditt svar var “ingen kommentar”. 

Når du kjære stortingspolitiker nå setter deg ned for å stemme, skal du tenke på følgende: Reindriftsloven dere har vedtatt ble ikke anerkjent av hverken Sametinget eller Norske Reindriftssamers Landsforbund. Det Høyesterett dømte over, var en politikk som ikke er anerkjent av Norges urbefolkning. I det du trykker på stemmeknappen, velger du å bestemme over den unge reindriftssamens liv og levebrød. I det du stemmer mot de rødgrønnes forslag om å vente med saken til FN har uttalt seg, sier du at det ikke er plass til Jovsset Ante, men at på samme beiteområde skal det være plass til både Nussir, KV420 linja, ny flyplass og vindmølleparker.

Det er ikke over før det er over. Jeg håper og tror dere lar FN menneskerettighetskomité komme med en uttalelse før dere kommer på vidda og slakter ned Jovsset Antes levebrød. Såpass må vi da få lov til å forvente.

Anne Berit Anti, SÁMi Ođasmagasiidna redaktør

Emneord: