Runar Myrnes Balto, leder i NSRi inviterer til lávvucamp førstkommende lørdag.

Inviterer til lávvusamtaler om Nussir og Jovsset Ánte

Hammerfest og Kvalsund er åsted for to store samiske rettighetssaker i 2019. Derfor inviterer Norske Samers Riksforbund (NSR) til lávvuleir ved Repparfjorden med samtaler, kulturelt program og alliansebygging førstkommende lørdag.

– Sjøsamene og reindrifta står sammen i stormen, og denne campen befinner seg i stormens øye når det gjelder samiske rettigheter, både tidsmessig og geografisk. Vi trekker ut i naturen for å kunne prate med hverandre om disse sakene og hvordan vi kan arbeide med dem sammen i tiden fremover, sier Runar Myrnes Balto, leder i NSRi en pressemelding. 

På programmet for lørdag står en markering i Jovvset Ánte Saras reingjerde.

– Myndighetene har meldt at de snarlig vil tvangsslakte fra Jovsset Ánte Saras flokk, selv om saken hans fortsatt er under behandling i FNs menneskerettighetskomité. Vi vil avholde en markering mot myndighetenes arroganse og mangel på respekt for både samisk sedvane og internasjonale menneskerettigheter,fortsetter Balto. 

Leiren avholdes i forbindelse med at NSR arrangerer konferanse på Skáidi helga 13.–15. september for tillitsvalgte fra hele organisasjonen. Lávvoleiren på lørdag er åpen for alle interesserte. På programmet står blant annet samtaler med det sjøsamiske kompetansesenteret Mearrasiida og kvalsundforfatter Marion Palmer vil gjennom eget forfatterskap fortelle om sjøsamisk historie og kultur. Man vil også befare det planlagte gruveområdet på Ulveryggen. Kjøtt kokes og røykes i løpet av campen, og det serveres middag av kortreist rein. NSR får også besøk av urfolk fra andre siden av jordkloden, og disse vil bringe erfaringer og tradisjoner fra eget liv og egne kamper.

– Campen er ikke bare faglig innhold og politiske markeringer, det er også en måte å ta del i tradisjonelt samisk samvær, og få smake på samiske mattradisjoner. Alle som er interesserte i Jovsset Ánte-saken, Nussir eller andre samiske saker er hjertelig velkommen innom for å prate og bli kjent, avslutter Runar Myrnes Balto.

NSRs lávvuleir vil finne sted i Veaiggosvuotna/Fægfjord fra klokken 1430 – se vedlagt kart.   


NSRs lávvuleir

Markeringen mot tvangsslaktinga av Jovsset Ántes reinflokk vil finne sted i deres reingjerde i Čoavddavággiklokken 1330 på lørdag – se kart.


Her finner du reingjerdet.