Jovsset Ánte Sara er i regjerdet. Like før staten skulle igang med tvagsslakt, fant Sara en midliertidig løsning. Foto: Inger Marita Bals

Gir bort flokken for å unngå tvangsslakt

Jovsset Ante Sara har under tvang gitt bort reinflokken. Landbruksdirektoratet kaller dette for selvstyre og er fornøyd med løsningen. 

– Dette er kun en midlertidig nødløsning så staten ikke gjennomfører noe så drastisk og irreversibelt som å slakte ned reinsdyrene mine, sier Jovsset Ante Sara.

Unngår tvangsslakt

Sara er i gang med kalvemerking i Kvalsund. Mens kalvene merkes, klipser Jovsset Ánte Sara all rein, foruten om de 75 dyrene staten tillater han å ha i sitt eget distrikt. Alle klipsede rein gir Sara bort i gave til en annen reindriftssame, tilhørende et annet reinbeitedistrikt. På denne måten unngår Sara at Landbruksdirektoratet med politi, fylkesmann og Mattilsyn kommer og gjennomfører tvangsslakting på hans regning. 

Dermed er Saras rein på midlertidig flukt. 

– Dette var det eneste jeg kunne gjøre for å unngå at staten slakter ned reinen på nåværende tidspunkt og på den måten gjør meg til gjeldslave pga flere millioner kroners kostnader en tvangsslakt ville kostet.

Det var i juni i år at Landbruksdirektoratet måtte få en rettskjennelse på at de kan tvangssredusere Sara flokk, om han selv ikke gjør det. At Jovsset Ante har anket dommen hjalp ikke. Staten ville ikke ta hensyn til anken og krevde strakstiltak fra Sara, om han vil unngå tvangsslakt. At FNs menneskerettighetskommisjon har anmodet staten om å vente med tvangstiltak fremtil det foreligger en avgjørelse i FN, har staten heller ikke tatt hensyn til. Dermed måtte Sara finne en løsning for å unngå tvangsslakt.

Hittil har Sara fått dagsbøter på 580 000 kroner pga for høyt reintall. Staten har siden tingrettsavgjørelsen i juni forberedt tvangsslakt av Saras reinflokk. Tvangsslaktingen skulle foregå for Saras regning og når flokken svømmer i land og samles til kalvemerking på Kvalsund. 

Nå har reinen asyl fremtil 1. april. Da skal reindriftsmelding om reintall leveres staten. Med Jovsset Antes rein i tillegg til egen rein, vil reineier som har overtatt Saras flokk, ha for mye rein.

– Hva som skjer etter det, vet jeg ikke, sier Sara.

Løsning i siste liten

Den midlertidige nødløsningen holder staten unna og dermed unngår Jovsset Ante Sara en regning på mellom 4 og 6 millioner kroner. Dette er summen familen har regnet at en tvangsslakt vil koste. Tingretten slo fast at en eventuell tvangslakting må Sara selv betale. 

Landbruksdierektoratet bekrefter at de er kommet til en løsning.

– Det er inngått en intern avtale mellom flere reineiere som innebærer at det kan gå mot en løsning i saken mellom Jovsset Ante Sara og staten. Gjennom det interne selvstyret har Sara søkt og funnet en løsning. En langvarig tvist kan dermed gå mot en løsning, skriver Landbruksdierektoratet på sine nettsider.

SÁMi Ođasmagasiidna vet Sara måtte gjennom harde forhandlinger der staten blant annet har ytret krav om at Sara trekker saken fra FN. Dette har ikke Sara akseptert og dermed fortsetter FN menneskerettighetskomité behandlingen av Saras Sak. Nå håper familien at FN behandler saken før april og at de kan bidra til å sikre deres rettigheter.

Ingen tillit til staten  

NSRs samepolitiker og aktivist Beaska Niillas følger Jovsset Ánte i reingjerdet. Lørdag inviterer NSR folk til Kvalsund for å støtte Jovsset Ánte Sara og opponere mot Nussir gruvedrift. 

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) har tidligere uttalt at det er et stort paradoks at det ikke er plass til Jovsset Ánte Sara rein, samtidig som regjeringa tillater Nussir gruvedrift i samme beiteland.  

Beaska Niillas er klar for lørdag og demonstrasjoner, samtidig som han passer at myndighetene ikke kommer til Kvaløya og reingjerdet.

  – Selv om de sier at de ikke kommer, så er en stat stat. Staten kan man ikke stole på. Derfor blir jeg her. Det er likevel bra at man har funnet en midlertidig løsning, men den midlertidige løsningen løser jo ikke saken for alltid. Vi fortsetter å hjelpe Jovsset Ánte og vi bruker de ressursene og de kanalene som vi har. Han skal ikke trenge å slåss alene, sier han.

 

Her er saken:

Jovsset Ánte Sara stevnet staten da staten krevde at Jovsset Ante skulle redusere flokken sin ned til 75 dyr. Dette skulle skje som følge av reintallsreduksjon i Finnmark. Saken har versert i norsk rettssystem i snart sju år. Sara vant frem i både ting- og lagmannsrett. Høyesterett ga imidlertidig medhold til staten i 2017. Denne dommen klaget Sara inn til FNs Menneskerettighetskomité.  FN har til nå ikke ferdigbehandlet Saras ankesak og har oppfordret Norge til utsette tvangstiltakene fremtil komiteen blir ferdig med behandlingen. Norge har ikke akseptert FNs anmodning.

En rettskjennelse Øst-Finnmarks tingrett ga også staten grønt lys og underkjente FNs anmodning. Tingretten ga medhold i at staten har rett til å  slakte Jovsset Ánte Saras flokk omså med makt. I siste minutt har staten likevel godkjent at Sara gir flokken i gave til en annen reineier som ikke beiter på Kvaløya. Nå er Saras flokk i sikkerhet i nesten året enda, før han igjen må finne en ny løsning. Sara har også anket tingrettens dom.