Fikk 100 000 kr av Sametinget

Sametinget har bevilget 100 000 kr til Peder Sokki. – Det er godt å vite at Sametinget støtter meg økonomisk i kampen mot staten, sier Peder Sokki etter å ha møtt sametingsråd Silje Muotka.

Saken oppdateres

Til sammen må Peder Sokki betale 617 000 kr etter tap i lagmannsretten. 

– Med innsamlede penger og støttef ra Sametinget gjenstår i underkant av 500 000 kr. Jeg hadde søkt om 200 000 kr, men er kjempe fornøyd med at Sametinget bevliget 100 000 kr og viser at de tar min sak så seriøst, sier en lettet Peder Sokki rett etter møtet med Sametinget.

Sto frem i SÁMi Ođasmagasiidna

Han sto frem med sin historie i SÁMi Ođasmagasiidna i forrige uke. Les saken her. Rett etter ble det avtalt møte med Sametingrådets Silje Muotka. 

Det er nå 20 år siden Peder Sokki arvet sin onkels reindriftsenhet. Alt begynte da foreldrene ble gamle og han og broren fortsatte foreldrenes reindrift. Bror tok over fars drift, mens Peder arvet farbrors enhet. Det som skulle være hans levebrød, ble i stedet et mareritt uten like. Arven fra 1998 godtok ikke reindriftsadministrasjone.  Peder tok opp kampen og i 2013 vetkok områdestyret  overførte enheten til Sokki. I 2015 registrerte Landbruksdirektoratet reindriftsenheten, men istedet for å registrere videreføring av onkels enhet, klarte de på et vis å registrere det som en helt ny drift.

– Det er helt utrolig. Problemene gjenoppstod i det de registrerte det som en ny enhet, i motsetning til hva områdestyret hadde vedtatt. Når det kommer en ny siidaandel (driftsenhet) i reinbeitedistriktet er plutselig andre reindriftsutøvere part i saken. De fikk mulighet til opponere mot nytt medlem. Fem reindriftsutøvere ville ikke ha flere inn i distriktet og dermed slettet Landbruksdirektoratet driften min. Det har vært et mareritt uten like, fortalte Peder Sokki første gang han møtte SÁMi Ođasmagasiidna.

Kjempet en alene kamp i retten

Etter mye rot fra myndighetenes side, mistet han alle rettighetene i 2016. Etter to tap i to rettsinstanser, så har kostnadene steget til over 800 000 kroner. 200 000 er betalt. Med Sametingets støtte og med noe innsamlede midler, skylder Pederi ontrent 500 000 kr etter tap i lagmannsrett. 

– 15. januar skal dette være betalt. Vi får se hvordan det blir, sier Sokki.

Peder frykter han vil gå konkurs om han ikke finner nok midler til å betale rettssakene. Han har sagt han vil omså selge unna de siste simlene, om det er det som skal til for å få saken behandlet i Høyesterett. 

Sametinget ser saken som prinsipiell

Sametingsråd Silje Muotka møtte Peder Sokki i dag for å overlevere beskjeden om å støtte saken med 100 000 kr.

– Vi har vurdert at dette er en prinsippiell sak hvor spørsmålet er om hvordan staten har ervervet seg retten til å dele ut reindriftstillatelser og på hvilke kriterier de er delt ut. Videre er det en sak der jeg mener at folk reagerer på at staten mener at Peder Sokki, som har brukt hele livet sitt i reindrifta, ikke skulle ha noen rettigheter til en fremtid i næringen. Dette strider mot samisk allmenn rettsfølelse, sier Muotka. 

Pengeinnsamling

Håkon isak Vars som har engasjert seg kraftig i saken og jobbet med pengeinnsamling, sier at Sametingets involvering betyr mer enn bare penger.

– Å ha Sametinget med, hjelper mye. De som støtter saken økonomisk ser også at dette er en seriøs og alvorlig sag. Å kjempe mot staten alene og bære alle kostnadene alene er umenneskelig. Vi jobber videre med å få større bedrifter til å støtte Peder økonomisk, så han kan anke til Høyesterett, sier Håkon Isak Vars. 

Gruppa på facebook heter Støtt Peder Sokki i kampen mot staten