Marie Louise Somby govven
Preassagovva: Marie Louise Somby

Får Samerådets arbeidsstipend

Samerådets kulturutvalg har nå tildelt kulturmidler og arbeidsstipend for 2019. De samtidsaktuelle kunstnerne, Máret Ánne Sara, Akkil og Sara Ajnnak tildeles Samerådets arbeidsstipend som støtte for deres kunstneriske virke i 2019.

Samerådet deler årlig ut støtte til ulike kulturformål, og er den eneste støtteordningen der samiske kunst og kulturaktører fra hele Sápmi kan søke på lik linje. Kulturmidlene har som mål å styrke både tradisjonell og moderne samisk kultur og kunst, og støtter spesielt prosjekter som jobber på tvers av grensene med et allsamisk perspektiv.

– Riksgrensene i Sápmi bidrar til å skape svært ulike forutsetninger for våre kunst- og kulturaktører. Samtidig er blant annet våre kulturelle møteplasser, duodji, kunstnerisk arbeid og samfunnsstemmer enormt viktige for den samiske befolkingen. Derfor er en pan-samisk støtteordning en svært avgjørende forutsetning, sier leder for Samerådets kulturavdeling, Christina Hætta i en pressemelding.

I høst kunne samiske kunst og kulturaktører søke på Samerådets kulturmidler for aktiviteter i 2019. Samerådet mottok 67 prosjektsøknader og 16 søknader om arbeidsstipend. Til sammen var det søknader for omlag 6 millioner kroner.

– Også i år kom det inn svært mange gode søknader, og som alltid var det vanskelig å prioritere. I år var vi ekstra spente på om det kom inn færre søknader enn vanlig, siden vi flyttet søknadsfristen fra jul til høst, men heldigvis var søknadstallene omtrent det samme som tidligere år, sier Lill Tove Fredriksen som leder Samerådets kulturutvalg.

 

Viktig med arbeidsstipend til samiske kulturarbeidere

Samerådets kulturutvalg har tildelt midler til 41 ulike prosjekt for til sammen 1.200.000 NOK. I tillegg mottok Máret Ánne Sara, Akkil ja Sara Ajnnak arbeidsstipend på 200 000 NOK hver. Fredriksen sier nivået blant kulturarbeiderne som søkte arbeidsstipend var svært høyt.

– Samerådets arbeidsstipend for kulturarbeidere bidrar til viktig støtte for våre kulturarbeidere. I år var det tre svært tidsaktuelle samiske kulturarbeidere som mottok arbeidsstipend, sier kulturutvalgets leder Lill Tove Fredriksen.