Sametingsråd Silje Muotka. Sametingets pressebilde

Et økende press på reindriftsarealer

I hele Sápmi øker presset på reindriftsarealer. Sametinget sier reindriftssamer skal slippe å stå alene om man velger å gå rettens vei.
– Over flere år har vi opplevd økende press på reindriftsarealer, og da kanskje særlig når det gjelder vindkraftanlegg. Sametinget følger opp disse sakene gjennom hele plan- og konsesjonsprosessen, både i høringer, befaringer og konsultasjoner. Sametinget har også myndighet til å fremme innsigelser...
Lese mer?
Jeg er abonnent Jeg er ikke abonnent
Logg inn Bli abonnent