Landbruksminister Olaug Bollestadvil ikkeintervjues angåendeFNs anmodning til å vente med tvangstiltak. FOTOGRAFERT: KRF pressefoto

Departementet taus om FNs anmodning

Både FNs menneskerettighetskomité og FNs permanente forum for urfolk forventer at Norge venter med tvangstiltak. Landbruksdepartementetønsker ikke åstille opp til intervju om dette. 

–Vår politiske ledelse har kommentert denne saken ved en rekke anledninger, på en overordnet måte. Vi er derimot nå inne i en prosess som Landbruksdirektoratet har fått ansvaret for å følge opp, og det vil bli uryddig om departementet nå skulle gå inn å besvare enkeltheter i en eller kompleks saksbehandling som er i en sluttfase, skriver Landbruksdepartementets kommunikasjonsavdeling i en e-post til SAMISK nyhetsmagasin. 

Prøver å påvirke FN

SÁMi Ođasmagasiidnavet at FNs menneskerettighetskomités anmodning er til behandling hos regjeringsadvokaten og at man forsøker å få FN til å trekke anmodningen da regjeringen mener man ikke bryter med politiske og sivile rettigheter i denne saken. Regjeringsadvokaten skal ha sendt et omfattende til FN og bedt FN trekke tilbake anmodningen. Departementet vil ikke svare på om regjeringa har ferdigbehandlet FNs anmodning og om de vil følge anmodningen. Om FN trekker anmodningen er ikke kjent.

SV stortingspolitiker Torgeir Knag Fylkesnes sier det ikke er opptil tingretten om FNs anmodning skal følges eller ikke. Det er det regjeringen som skal gjøre, sier han.

Permanent Forum fikk aldri svar

Også FN Permanente Forum for urfolk har prøvd å stoppe tvangstiltaket. Før jul sendte Permanent Forum en anmodning til den norske regjering. Til nå har forumet ikke fått svar på deres henvendelse. 

–Vi har ikke fått svar, bekrefter nåværende ordfører Anne Nuorgam. Nuorgam forteller at Permanent Forum fortsetter sitt arbeid med å stoppe regjeringens tvangstiltak ovenfor Jovsset Ánte Sara. Akkurat hva forumet gjør vil ikke Nuorgam offentliggjøre. 

Nuorgam forventer derimot at Norge følger opp FNs anmodning da man er bundet til å følge FNs konvensjoner man har ratifisert. 

–Hvis Norge ikke følger opp FNs menneskerettighetskomités anmodning, så er Norge i ferd med å svekke FN som menneskerettighetsorgan, samtidig som man forkaster FNs vedtak før det i det hele tatt er vedtatt, sier Nuorgam.