Annonser

Bedrifter, institusjoner og private

Annonsèr i Sámi magasiidna!

SÁMi magasiidna tilbyr deg/dere annonser i alle varianter, både på nett og papir. Vi kan hjelpe deg/dere med planlegging og utforming av annonser og kampanjer.

Bestilling av annonseplass
Kontakt vår annonseansvarlig for en hyggelig prat på tlf. +47 906 24 296 eller e-post
Annonsemateriell sendes til info@samimag.no

Levering av materiell
Ferdig og korrekt laget materiell må leveres minimum to virkedager før kampanjestart. Alle priser er eks MVA.

Innleveringsfrist
Ferdig materiell onsdag kl 1200. Uferdig material leveren inn mandagen kl. 1200.

Om Sámi magasiidna:
– Ca. 2 000 lesere  
– En uavhengig ukeavis som utkommer hver fredag
– Riksdekkende og globalt orientert
– Fokus på politikk, næring, kultur, historie og urfolk
– Forum for bakgrunnsanalyse, kritikk, kronikk og debatt
– Over 1100 følgere på FB
– Opplag 750
– Distribueres over hele Sápmi

Sterkt redaksjonelt produkt
Sámi magasiidna har et sterkt redaksjonelt produkt som leverer til en meget attraktiv og tydelig målgruppe. I Sámi magasiidna treffer du personer som ellers er vanskelig å nå kvalitativt i andre kanaler. Vi har høy kvalitet på samisk språk.

Politisk uavhengig ukeavis
Sámi magasiidna er en politisk uavhengig ukeavis. Avisen profilerer seg som kultur- og kommentaravis og bringer grundige artikler om politikk, næring, kultur og historie. Vi går i dybden, gir leserne sammenhengene og setter nyheter og relevante begivenheter i et større og dypere perspektiv. 

Sámi magasiidna lesere er:
Mennesker som er moderne og felleskapsorientert av begge kjønn med akademisk bakgrunn og har god kjøpekraft. Kvinner og menn over 30 år, som er meget kultur- og samfunnsinteresserte og som ønsker en grundig forståelse av samfunnsutviklingen. Denne gruppen er mobil og reiser mye både i arbeid og fritid. 

Vi ser frem til å høre fra deg!

Vi kan også lage animerte annonser.

Ta kontakt for pris og design.