Om oss

iSÁMi.Press AS ble etabler i januar 2017 og er en fri og uavhengig samisk mediebedrift. Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.  iSÁMi.Press AS utgir ukentlig SÁMi magasiidna, 48 nummer i året. Hoved kontoret er i Karasjok. Redaktør for SAMi magasiidna er Anne Rasmus.

SÁMi magasiidna – er et nett- og papirmagasin som drives av iSámi.Press AS. Nett- og papirmagasinet tar særlig opp tema som omhandler nordområdene sett fra et samisk og nordfra-perspektiv. Nyheter, portretter, kronikker og artikler er en del av magasinets hovedtema.

Visjon og mål er å bygge opp en felles samisk nettbasert medieplattform med et spennende kompetansemiljø. I første omgang vil vi fokusere på å etablere en redaksjonell, nyhets- og informasjonsportal for produksjon av samiske nyheter og magasin med et samisk innhold. Vi ønsker å skape overskrifter og gi plass til historiene som må bli fortalt.

Visjon

 • skal være en felles medieplattform for den samiske befolkningen
 • overordnet mål å sette dagsorden og legge til rette for debatt, meningsdanning og språkutvikling i det samiske samfunnet
 • inneholdet skal være nyhets- og aktualitetsstoff av dagspressekarakter
 • vil legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale for den samiske befolkningen
 • vil bidra til en positiv samfunnsutvikling i Sápmi og åpne for dialog med andre urfolk i verden
 • vi ønsker å ta i bruk moderne teknologi for å gi den beste bruker opplevelse til våre abonneneter
 • skrive og publisere på alle samiske språk i framtiden

Mål

SÁMi ođasmagasiidna er en uavhengig samisk talerør for samisk språk, kultur og rettigheter med følgende mål:

 • dekker viktige samiske begivenheter og saker
 • vil styrke det samiske samfunnet
 • fronter samers rettigheter 
 • Synliggjøre og styrke samisk identitet og tilhørighet
 • skrive på alle samiske

Vi kommer ut på nord- og sør-samisk i papirversjon, samt på norsk også i nettavisen.

Sámi magasiidna:

 • ca. 3.000 lesere hver uke
 • En uavhengig ukesavis som utkommer hver fredag
 • Riksdekkende og globalt orientert
 • Fokus på politikk, næring, kultur og historie
 • Forum for bakgrunnsanalyse, kritikk, kronikk og debatt
 • Over 2350 følgere på FB
 • Opplag 1000 SÁMi magasin papirutgave
 • Distribueres over hele Sápmi

Fordeler du har som abonnent på Sámi magasiidna:

 • Få Sámi magasiidnat levert hjem hver fredag
 • Lavere pris per avis
 • Tilgang til alle saker på samimag.no
 • Tilgang til eAvis tilpasset mobil og nettbrett 

Tilgang til alle artikler arkive.

SÁMi magasiidna er et nett- og papirbasert nyhetsmagasin med et tydelig og uavhengig samisk og nord-perspektiv. Magasinet skal gå bak den løpende nyhetsdekningen med grundige reportasjer, analyser, kommentarer og portretter med særlig vekt på nye stemmer og saker som ikke enkelt når frem i det ordinære nyhetsbildet.

SÁMi magasiidna kal være en plattform for de som er opptatt av hvordan samer og nord-mennesker lever, bor, jobber og oppfatter seg selv i politikk, næringsutvikling, sentrum-periferi-dimensjonen, forskning, maktstrukturer, muligheter og fremtidstro. Dokumentere vår samtid slik den er.

SÁMi magasiidna skal utforske nye publiseringsverktøy tilpasset innhold. Saker blir presentert og publisert i ulike format som film, lyd, skrift, bilde, animasjoner og soundslides/visuell historiefortelling.

SÁMi magasiidna er redigert på uavhengig grunnlag, i henhold til de prinsipper som er nedfelt i Redaktørplakaten og på norske mediers etiske normer slik de er uttrykt i Vær varsom-plakaten.

Ansvarlig redaktør for SÁMi magasiidna tår etisk og rettslig ansvarlig for det redigerte innhold, overfor medienes selvjustis, Pressens Faglige Utvalg, og overfor lov og domstol. Dersom noen reagerer på innholdet oppfordres de til å ta kontakt med redaktør.  Ansvarlig redaktør: Anne Rasmus, Mail: anne@samimag.no