Om oss

SÁMi magasiidna – SETT  NORDFRA er et nett- og papirmagasin som drives av iSámi.Press AS. Nett- og papirmagasinet tar særlig opp tema som omhandler nordområdene sett fra et samisk og nordfra-perspektiv. Nyheter, portretter, kronikker og artikler er en del av magasinets hovedtema. I februar 2020 fusjonert SÁMi magasiidna og SETTNORDFRA.

iSÁMi.Press AS ble etabler i januar 2017 og er en fri og uavhengig samisk mediebedrift. Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.  iSÁMi.Press AS utgir ukentlig SÁMi ođasmagasiidna, 48 nummer i året. Hoved kontoret er i Karasjok. Vår sjefsredaktør er Anne Rasmus.

Visjon og mål er å bygge opp en felles samisk nettbasert medieplattform med et spennende kompetansemiljø. I første omgang vil vi fokusere på å etablere en redaksjonell, nyhets- og informasjonsportal for produksjon av samiske nyheter og magasin med et samisk innhold. Vi ønsker å skape overskrifter og gi plass til historiene som må bli fortalt.

Visjon

 • skal være en felles medieplattform for den samiske befolkningen
 • overordnet mål å sette dagsorden og legge til rette for debatt, meningsdanning og språkutvikling i det samiske samfunnet
 • inneholdet skal være nyhets- og aktualitetsstoff av dagspressekarakter
 • vil legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale for den samiske befolkningen
 • vil bidra til en positiv samfunnsutvikling i Sápmi og åpne for dialog med andre urfolk i verden
 • vi ønsker å ta i bruk moderne teknologi for å gi den beste bruker opplevelse til våre abonneneter
 • skrive og publisere på alle samiske språk i framtiden

Mål

SÁMi ođasmagasiidna er en uavhengig samisk talerør for samisk språk, kultur og rettigheter med følgende mål:

 • dekker viktige samiske begivenheter og saker
 • vil styrke det samiske samfunnet
 • fronter samers rettigheter 
 • Synliggjøre og styrke samisk identitet og tilhørighet
 • skrive på alle samiske

Vi kommer ut på nord- og sør-samisk i papirversjon, samt på norsk også i nettavisen.

Sámi magasiidna:

 • ca. 3.000 lesere hver uke
 • En uavhengig ukesavis som utkommer hver fredag
 • Riksdekkende og globalt orientert
 • Fokus på politikk, næring, kultur og historie
 • Forum for bakgrunnsanalyse, kritikk, kronikk og debatt
 • Over 7800 følgere på FB
 • Opplag 1000 SÁMi magasin papirutgave
 • Distribueres over hele Sápmi

Fordeler du har som abonnent på Sámi magasiidna:

 • Få Sámi magasiidnat levert hjem hver fredag
 • Lavere pris per avis
 • Tilgang til alle saker på samimag.no
 • Tilgang til eAvis tilpasset mobil og nettbrett 

Tilgang til alle artikler arkive.

SÁMi magasiidna – SETT  NORDFRA er et nett- og papirbasert nyhetsmagasin med et tydelig og uavhengig samisk og nord-perspektiv. Magasinet skal gå bak den løpende nyhetsdekningen med grundige reportasjer, analyser, kommentarer og portretter med særlig vekt på nye stemmer og saker som ikke enkelt når frem i det ordinære nyhetsbildet.

SÁMi magasiidna – SETT  NORDFRA skal være en plattform for de som er opptatt av hvordan samer og nord-mennesker lever, bor, jobber og oppfatter seg selv i politikk, næringsutvikling, sentrum-periferi-dimensjonen, forskning, maktstrukturer, muligheter og fremtidstro. Dokumentere vår samtid slik den er.

SÁMi magasiidna – SETT  NORDFRA skal utforske nye publiseringsverktøy tilpasset innhold. Saker blir presentert og publisert i ulike format som film, lyd, skrift, bilde, animasjoner og soundslides/visuell historiefortelling.

SÁMi magasiidna – SETT  NORDFRA er redigert på uavhengig grunnlag, i henhold til de prinsipper som er nedfelt i Redaktørplakaten og på norske mediers etiske normer slik de er uttrykt i Vær varsom-plakaten.

Ansvarlig redaktør for SÁMi magasiidna – Sett nordfra står etisk og rettslig ansvarlig for det redigerte innhold, overfor medienes selvjustis, Pressens Faglige Utvalg, og overfor lov og domstol. Dersom noen reagerer på innholdet oppfordres de til å ta kontakt med ansvarlig redaktør.  Ansvarlig redaktør: Anne Rasmus, Mail: anne@samimag.no