Kultuvra

Mii – Gos – Goas? 14.09 – 21.09

SÁMI ođasmagasiidna muitala juohke háve juoidá, mii ovddos guvlui dáhpáhuvvá Sámis! Bures boahtin min “Mii – Gos – Goas?” spáltii!

I hálit gáktemáli

Leago dohkálaš goarrut gáiddáid máttasámi gávttiide? Leago dohkálaš Finnmárkui gullevaš gávttiin geavahit sisteveaskku, mii lea hervejuvvon datneárppuin, mii gullá máttasámi árbevirrui? Gávtti ulbmil, čájehit identitehta ja gullevašvuođa, lea jávkame, oaivvildit duodječeahpit.

Ii dieđe sáhttá go váldit badjelasas bearraša boazodoalu

Son lea bajásšaddan boazodilis ja sávvá iežas ovtta čáppa beaivvi sáhttit váldit badjelasas bearraša boazodoalu. Maja Kristine Jåmas leat čielga ulbmilat, muhto ballá iežas boahtteáigge plánaid hehttejuvvot.  
Preassagovva?

Bargagoahtá sámáiduhttit Google ja Apple

Maiddái eamiálbmogat geavahit digitála reaidduid. Sámediggi bargagoahtá sámáiduhttit Google, Amazon ja Apple giellaloktema olis.

6000 jagi boares boazu geasuha turisttaid

Moadde miilla olggobeal Snoasa lea ”Bølabua”. Unna gáffádat ja gávpi mii huksejuvvui masá 50 jagi áigi. Moatti mánu dassá lei buvri priváhtaopmodat. Dál lea Saemien Sijte oastán buvrri ja sávvá sin nagodit bargat dan ovdii ahte 6000 jagi boares báktesárgumat beaggigohtet vel viidábut go dássážii.

Mii – Gos – Goas? 07.09 – 14.09

SÁMi ođasmagasiidna muitala juohke háve juoidá, mii ovddos guvlui dáhpáhuvvá Sámis! Bures boahtin min “Mii – Gos – Goas?” spáltii!

Giellanerda illuda go Sámediggi vuoruhišgoahtá giela ain eambb

Kirsi Paltto lea várra dan maid eatnašat gohčodivčče giellanerdan. Son oahpaha olbmuid sámástit, dulko čoahkkimiid sámegillii, jorgala teavsttaid, ovddida oahpponeavvuid ja ávvuda Bamse bláđi 100. nummira almmustuvvama. Son oaidná Sámedikki giellaloktema hui dárbbašlažžan.

Gilvala čeahpimusaid searvvis

Ella Marie lea báitigoahtán nástin ja su ulbmil lea seamma čielggas go nástealbmi. Son dáhttu rievdadit olbmuid oainnu sámi musihkkii ja lea gearggus čájehit ođđaáigásaš Sámi.

Diŋgo SÁMI Ođasmagasiinna - Vuoitte Macbook Air

Dál sáhtát vuoitit Macbook Air jus diŋgot SÁMi ođasmagasiinna maŋimustá golggotmánu 29. beaivve.

Mii – Gos – Goas? 31.08 - 07.09

SÁMi ođasmagasiidna muitala juohke háve juoidá, mii ovddos guvlui dáhpáhuvvá Sámis! Bures boahtin min “Mii – Gos – Goas?” spáltii!

Gáibida ložžet sámi jienastanlogu eavttuid

Eavttut čálihit iežas sámi jienastuslohke leat beare čavgadat. Dan oaivvilda Bargiidbellodaga sámediggeáirras ja boazodoalli John Kappfjell. Son ávžžuha Sámedikki fátmmastit eambbosiid.

Norggameaštára árgabeaivi

Kárášjohkalaš Benedicte Guttorm lea 18 jagi ja lea áiddo šaddan báhčima norggameašttirin. SÁMi ođasmagasiidna finai Benedictein háleštallamin, go son lei hárjehallamin.

– Min sivahallet gomiheame olles Norgga 

Finnmárkku fylkkasátnejođiheaddji Ragnhild Vassvik ja olles Finnmárku sivahallo dál leat gomiheame Stuorradikki barggu ovttastahttit fylkkaid Norggas.

Mii – Gos – Goas? 24 - 31.08

SÁMi ođasmagasiidna muitala juohke háve juoidá, mii ovddos guvlui dáhpáhuvvá Sámis! Bures boahtin min “Mii – Gos – Goas?” spáltii!

Váruha siviila jeagohisvuođa šaddat boađusin

Sámi beakkáneamos jurista Ánde Somby lohká bággonáitalanproseassa gaskkal Tromssa ja Finnmárkku muittuha dan maid sápmelaš lea gártan gillát áiggiid čađa. Dál váruha siviila jeagohisvuođaid sáhttit boađusin šaddat, jus fal Stuorradiggi ii jorgal áššis.

Oahpásnuva psykiatriijai duddjodettiinat

Psykiatriija veadjá baldit máŋgasiid. Dan dáhttu psykiatriija buohccidivššár Hanne Svinsås jorgalahttit. Danne son bovde buohkaid duddjot SÁNAG:i, Plassjei. Son lágida SÁNAG lanjain duodjebáji ovttas Syjuntaen-duodjejoavkkuin.

Siiddut