Sámegielat galggaše seamma dásis

Lea moalkái ja áddjái gazzat máttasámegiela oahpu. Sáhtát ádjánit gitta logi jagi, jus it guhkit vel, go máttasámegiela it beasa lohkat dalle go asttat, muhto dalle go oahppu lágiduvvo.

Sara Marja Magga lea okta sis, gii lea lohkan máttasámegiela, muhto ii leat beassan geargat oahpuin, go oahppu ii leat lágiduvvon dalle, go sutnje livččii heiven. Son jearrá gos lea servodatovddasvástádus, go máttasámit eai oaččo alit oahpu mii govččašii servodaga dárbbuid.

Dan seamma jearrat miige, go juohke ain áidna beaivvi vásihit ahte máttasámegiel máhttu váilu. Lea hirbmat váttis gávdnat máttasámegielat journalisttaid, geat čálašedje ođasartihkkaliid SÁMi ođasmagasiidnii. Dál mii čállit máttasámi áššiid birra dárogillii ja davvisámegillii, ja de jorgalahttit máttasámegillii. Máttasámegielat mediabargiid lassin váilot maiddái dearvvašvuođa bargit, oahpaheaddjit, mánáidgárdebargit ja buotlágan virgeolbmot, geat máhttet máttasámegiela. Buohkat galggašedje máhttit dan giela, maid servodagas hállet.

Dálá dilis leat menddo unnán máttasámegiel návccat čađahit dákkár oahpu jotkkolaččat, nu  mieđihit sihke Sámedikkis ja Sámi allaskuvllas. Siige oidnet dárbbu máttasámegiel ohppui, muhto lohket ahte ádjána čohkket gelbbolašvuođa ja resurssaid, ja maiddái ruhtadeami ordnet.

Miige SÁMi ođasmagasiinnas ipmirdat ahte oahppolokten ádjána, muhto dat ádjána vel guhkit jus ohppui eai leat čielga plánat ja mihttomearit. Jus leat unnán resurssat, de ferte bálkáhit olbmuid lohkat máttasámegiela alitdásis, vai de sáhttet bargagoahtit oahpaheaddjin ja logaldallin. Jus ii leat ruhta dan čađahit, de ferte vuoruhit juoidá eret. Lean sihkar ahte davvisámegiella ii noga, jus mii duos dás baicce vuoruhit máttasámegiela ja diehttelasat maid julevsámegiela, dassái go ruhtadilli lea nu buorre ahte buot gielaid sáhttá vuoruhit.

Emneord: