Mii dárbbašit eambbo giellaarenaid

Anita Dunfjeld Aagård guđii Mátta-Amerihká Mátta-Sámi dihte. Son lei vuolgán spánskka giela oahppat, go fuomášii ahte son baicce lei galgat oahppat váibmogielas, máttasámegiela, buorebut.

Nu son njuikii girdái, máhcai ruoktut ja čálii giellašiehtadusa ustibiiguin ja oahppásiiguin. Giellašiehtadusas čuoččui ahte sii eai galgan sutnje dárustit, vaikko movt de leačča. Sii galge ságastallat máttasámegillii, vaikko vel Anita ii leačča visot ipmirdange.

Diet dáhpáhuvai birrasiid 20 jagi áigi. Anita bargá dál oahpaheaddjin ja illuda go eambbo nuorat leat sámástišgoahtán. Beaivválaččat son oahpaha máttasámegiela. Dán áigge máhttet eambbosat máttasámegiela do dalle go son bajásšattai. Liikká son váruha, go unnitálbmotgiella álo jávká stuora servodagas. Danne Anita mielas lea dehálaš duostat sámástit ja gávdnat eambbo arenaid, main sáhttá sámástit ja gos sámegiella gullo.

Sámi media lea arena, mas lea dakkár ovddasvástádus, ja Anita geavahage Sámi ođasmagasiinna máttasámegiel čállosiid ja filmmažiid oahpahusas. Filmmat čájehit olbmuid, geat háliidit ja dustet sámástit ja filmmat leat inspireren ohppiid duostat sámástišgoahtit. Anita jáhkká dákkár gielladoaimmaid dagahit ahte eambbosat duostagohtet sámástit. Vaikko vel Anita leage oalle duhtavaš go juobe SÁMi ođasmagasiidna fállá áššiid ja reportášaid máttasámegillii, de dovddan goit mun ahte galggašeimmet olu eambbo dahkat, muhto mii eat sáhte okto dahkat nu ollu.

Dađi bahábut eai leat dušše dohppemis máttasámegielat journalisttat. Dálá dilis mii čállit vuos reportáša dárogillii dahje davvisámegillii ja jorgalahttit dan máttasámegillii. Proseassa lea áddjái, moalkái ja divrras. Sávašeimmet ahte Sámi allaskuvla lágidivččii journalistaoahpu dahje juo journalistakurssaid Mátta-Sámis. Sávašeimmet ahte eambbosat oidnet ahte gielas lea ávki ja ahte gielain sáhtát fidnet barggu.  

Media lea dušše okta arenain, maid Mátta-Sámis dárbbašit. Mátta-Sámis dárbbašit maid eambbo virggiid, main ferte hálddašit máttasámegiela. Mađi stuorábun bargoservodat šaddá, dađi dehálabbon šaddá giella maid ovttaskas olbmuide. Boahtte jagi lea eamiálbmogiid giellajahki, ja mun in dieđe eará go jáhkkit ahte Mátta-Sápmi dat galgá vuoruhuvvot dál, go máttasámegiela ferte ealáskahttit ja seailluhit. Máttasámegiella lea olu hearkkit dilis go davvisámegiella.

Anita govvádallá giela oahppama ná: fertet duostat njuiket, rámškulit ja sávvat ahte loahpas de girdilat. Dan lea SÁMi ođasmagasiidna dahkan, go čálligođii máttasámegillii. Mii leat ain rámškume. Dál sávvat sámi eiseválddiid oaidnit dehálažžan, ahte miige beasašeimmet girdilit, go mii dáhttut ain leat máttasámegielagiid giellaarena ja sávvamis beassat maid álggahit giellaarena maiddái julevsápmelaččaide. Ii singe gielladilli leat buohtastahttimis davvisámegielain.

Emneord: