Nyheter

Møter dronning Sonja i morgen

Dronnig Sonja har sagt ja til å møte Máret Ánne Sara på det kongelige slottet. Da vil Sara få anledning til å fortelle dronningen om hennes kunstverk som formidler hvordan den norske stat presser hennes lillebror ut av reindrifta og den samiske kultur.

Skal lede sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen

Liss-Ellen Ramstad (38) blir leder for sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen. Sekretariatet på tre medarbeidere er klart og i gang tidlig i februar. Arbeidssted blir ved Handelshøgskolen i Tromsø (UiT).

Nils R. Utsi døde nyttårsaften

Den kjente og kjære skuespilleren Nils R. Utsi fra Austertana døde nyttårsaften i en alder av 75 år.

Samisk julemarked i Oslo 

På Youngstorget i Oslo er det i disse dager et samisk julemarked uten sidestykke. 10 lavvoer på til sammen 1100 kvadratmeter sørger for at hovedstadens innbyggere kan kjøpe produkter fra stort sett hele Sápmi. Og interessen for det samiske blir større og større for hvert år, hevder mannen bak det hele. 

Sametingsrådet vil ha bedre helsetjenester for samer

Sametingsrådet har gitt tilskudd på til sammen 1,7 millioner til forskjellige helse- og sosialprosjekter. Det er gitt støtte til en ny SAMINOR-undersøkelse, til nettverk for samisk barnevern, helsetreff for samiske eldre og samisk tekst og tale til hjertestartere.
Marie Louise Somby govven

Får Samerådets arbeidsstipend

Samerådets kulturutvalg har nå tildelt kulturmidler og arbeidsstipend for 2019. De samtidsaktuelle kunstnerne, Máret Ánne Sara, Akkil og Sara Ajnnak tildeles Samerådets arbeidsstipend som støtte for deres kunstneriske virke i 2019.

Fikk 100 000 kr av Sametinget

Sametinget har bevilget 100 000 kr til Peder Sokki. – Det er godt å vite at Sametinget støtter meg økonomisk i kampen mot staten, sier Peder Sokki etter å ha møtt sametingsråd Silje Muotka.

JOVSSET ÁNTE SLAKTER IKKE

Jovsset Ánte Saras advokat Trond Biti bekrefter at Jovsset Ánte Sara ikke gir etter for myndighetenes krav om å slakte 265 rein før nyttår.

Snåsa 10 år som forvaltningskommune

Det er over 10 år siden Snåsa ble forvaltningskommune. Stort sett er både de samiske miljøet og kommuneadministrasjonen fornøyd med arbeidet som har blitt lagt ned, men man er ikke helt i mål enda.

Staten mener Peder driver ulovlig reindrift

For 20 år siden arvet han sin onkels reindriftsenhet. Etter mye rot fra myndighetenes side, mistet han alle rettighetene i 2016. Etter to tap i to rettsinstanser, så har kostnadene steget til over 800 000 kroner. – Jeg arbeider for mine rettigheter fremtil jeg går konkurs, sier Peder Sokki.

Samene tapte i Stortinget: – Sender de politi på Jovsset Ante, kommer jeg og

Stortinget har nettopp vedtatt å ikke vente med tvangsvedtaket, selv om saken er anket til FN menneskerettighetskomité. – Det ble 53 mot 50 stemmer og det er trist. Hvis de faktisk kommer til Finnmarksvidda med politimyndigheter for å gjennomføre tvangsslakting, da stiller jeg selvfølgelig opp i Finnmark.

KrF nekter å gi intervju i Jovsset Ánte saken

KRF gikk rett forbi SÁMi Ođasmagasiidna etter å ha forsvart tvangsvedtaket overfor Stortinget. KRFs Steinar Reiten nekter å snakke om Jovsset Ánte og nekter å fortelle om egen nattesøvne.

Kjære KRF, FRP og Høyre - hør nå litt på oss!

Til vanlig skriver vi på samisk fordi vårt språk er truet, og vi er i ferd med å miste det. Men siden dere ikke forstår mitt folks språk, tar jeg dette på deres språk.

Trenger 3 stemmer – Storesøster møter opp på Stortinget

Jovsset Ántes søster Máret Ánne Sara stepper opp på Stortinget i morn for å overlevere 5000 underskrifter, som protesterer mot tvangsslakt. I morn avgjør Stortinget Jovsset Ántes skjebne.

Kuppet bybildet med Maret Annes hodeskaller

Trykket øker nå mot den norske regjeringen, for å legge på vent vedtaket om å slakte ned Jovsset Ánte Saras rein, inntil den unge reindriftssamen har fått testet sine rettigheter i FN. Nå har en kunstnergruppe kuppet bybildet med Maret Anne Saras kunstverk.

FRP innrømmer feilslått reindriftslov

FRPs sametingsrepresentant Arthur Tørrfoss innrømmer at det skulle vært et minstetall i reindriften. – Man skulle hatt et minste tall på 250 rein, men da må reindriftsloven endres. Jovsset Ánte sak tror jeg er tapt fordi den er vedtatt i domstolene, sier Tørrfoss.

Sider