Magasin

Hva - Hvor - Når? 09.03-16.03

V i tar for oss noe av det som skjer i Sápmi i løpet av uken. Slik at dere kan se om det er noe her som dere synes er spennende og bare må få dere. Velkommen til hva, hvor og når spalten i SÁMi ođasmagasiidna!
KRONIKK:

I de samiske områdene burde butikker i større grad synliggjøre samiske språk

Samisk og norsk skal være likeverdige språk i henhold til samelovens språkregler. Sametinget vil utfordre både private og offentlige institusjoner til å synliggjøre og bruke samisk språk i større grad. Denne utfordringen er en del av språkreformen som Sametingsrådet fremmer i forbindelse med plenumsmøte i mars.

Mii - Gos - Goas? 16.-23.02

Velkommen til Hva? Hvor? og Når? spalten i SÁMi ođasmagasiidna! Her kan du lese noe av det som skjer i Sápmi i det nærmeste.

HVA-HVOR-NÅR? 09.02 - 16.02

Vi tar for oss noe av det som skjer i Sápmi i løpet av uken. Slik at dere kan se om det er noe her som dere synes er spennende og bare må få dere. Velkommen til hva, hvor og når spalten i SÁMi Magasiidna!

Samisk jul før og nå

Før i tiden var det mange tradisjoner og sagn knyttet til jul i Sápmi. I moderne tid har mange av disse tradisjonene forsvunnet. SÁMi ođasmagasiidna har funnet fram noe av det som har blitt skrevet om samiske juletradisjoner.

Hva? Hvor? Når? 22.12 - 05.01

Vi tar for oss noe av det som skjer i Sápmi i løpet av uken. Slik at dere kan se om det er noe her som dere synes er spennende og bare må få dere. Velkommen til hva, hvor og når spalten i SÁMi Magasiidna!

Hva synes folk om rettsaken?

SÁMi ođasmagasiidna har snakket med folket utenfor Stortinget om hva de tenker om rettsaken til Jovsset Ánte.

Hva? Hvor? Når? 08.12-15.12

Vi tar for oss noe av det som skjer i Sápmi i løpet av uken, slik at dere kan få med dere saker og ting som rører seg i de samiske områdene. Velkommen til hva, hvor og når spalten i SÁMi ođasmagasiidna!

Ønsker flere samer i helsevesenet

– Unge samer bør utdanner seg innen helse og det må rekrutteres fler samiske helsearbeidere i samiske områder, mener Ánne Lájla Westerfjell Kalstad.

Mii? Gos? Goas? 27.11 – 3.12

V i tar for oss noe av det som skjer i Sápmi i løpet av uken, slik at dere kan få med dere saker og ting som rører seg i det samiske området.  Velkommen til hva, hvor og når spalten i SÁMi ođasmagasiidna!

Samisk eventyr på spillemarkedet

Miksapix Interactive er aktuelt med et nytt samisk eventyr spill-app som ble lansert på Norges største dataspillmesse - SpillExpo i Lillestrøm forrige helg, som var og er det første samiske spillet som noensinne er promotert der.

MII GEAVVÁ SÁMIS? 20.-26.11

Mørketia har endelig sett lyset og julebordsesongen er i gang. Har alle funnet frem sin indre patience?

Samisk vrede

Samisk vrede var tema under årets kulturrådets årlige konferanse, som ble avholdt på det Norske Teater torsdag 9 november. Kulturarbeidere både fra Sápmi og utenfor var samlet for å diskutere samisk kultur, 2017.

Hva skjer i Sápmi? 13.-19.11 

Vi har hatt nydelig vær i høst, og høsttørket har også vært gjeldende i kulturlivet. Men sammen med høststormene kom festene, konsertene og sosiallivet tilbake! Det skjer mye i Sápmi, selv om redaksjonen har gått i vinterdvale innerst inne i Márkosápmi.

– Stopp tausheten om seksuell vold

I en nylig avlagt doktorgradsavhandling ved Norges arktiske universitet i Tromsø er det funnet at en høyere andel samiske kvinner rapporterer vold enn etnisk norske.
Samiske gründere og bedriftseiere

Fra 4-5 kjøre rein til 70

Uula Niiles omsatte for 300.000 kroner når han begynte i 2002, nå omsetter han for 10 millioner kroner i året og bedriften vokser.

Sider