Redaktør for SÁMi ođasmagasiidna Anne Rasmus og daglig leder Jan Skoglund Paltto er svært fornøyd med bevilgningen fra Sametinget. – Nå fortsetter vi vårt arbeid med å fremme det sørsamiske mediatilbudet, sier Rasmus.

Gleder seg over sørsamiske språkmidler

Sametinget bevilget 155 000 kroner til SÁMi ođasmagasiidna for å fremme og styrke det digitale mediatilbudet på sørsamisk. – En gledens dag for sørsamisk, som nå får et gratis digitalt mediatilbud på sitt morsmål.

Det sier Anne Rasmus, redaktør for SÁMi ođasmagasiidna. I over et år har Rasmus jobbet for å få til et godt mediatilbud på sørsamisk, og for å synliggjøre et truet språk. Redaksjonen fikk gladnyheten på onsdag ettermiddag i forrige uke.

– Vi har hatt mye utfordringer rundt produksjonen av sørsamiske saker, men vi har måttet løse de gradvis. Det at Sametinget har valgt å støtte vårt prosjekt, gjør det lettere for oss og fortsette med arbeidet og er en stor gladnyhet for de sørsamiske, som nå får et gratis mediatilbud på sitt eget morsmål. Det vil si at alt av sørsamiske stoff blir lagt ut på nettsiden våres og de er åpne og gratis for lesere, jubler Rasmus, som håper å finne en sørsamisk ansatt til prosjektet.

Fortsetter jobben

I dag er SÁMi ođasmagasiidna et trespråklig tilbud. Nyheter og reportasjer lages både på nord- og sørsamisk. Enkelte saker publiseres også på norsk. Med bevilgning fra Sametinget, får magasinet mulighet til å fortsette med prosjektet som ble startet opp ved påsketider, der man produserer både artikler og videosaker på sørsamisk på nett.

– Vi måtte begynne et sted, selv om vi hadde lite ressurser. Jeg er veldig glad for at Sametinget har sett at vi tar dette prosjektet veldig seriøst. Sannheten er jo at alle ikke kan lese sørsamisk, da fornorskninga har satt sine spor. Dermed har vi ikke nådd bredt med bare skriftlige artikler. Det samme problemet så Sametinget, som har bundet bevilgningen for produsering av artikler og videosaker digitalt, slik at det skal være med å synliggjøre og fremme et truet språk, sier Rasmus.

– Varmer mitt språkhjerte

Jan Skoglund Paltto, Sámi ođasmagasiidnas daglig leder, har alltid jobbet med å fremme det samiske språket. Han er veldig fornøyd med bevilgningen.

– Dette betyr enormt mye for oss og spesielt for sørsamene. At Sametinget bevilger midler som fremmer sørsamisk, viser at Sametinget har tatt vår språkjobb på alvor. Nå får vi muligheten til å fortsette arbeidet vi startet for halvannet år siden, sier Skoglund Paltto.

Saken fortsetter under bildet.


Sametingspresident Aili Keskitalo. Foto: Sara Beate Eira Persson/Sámediggi

– Betyr mye for sørsamisk ungdom

Sametingspresident Aili Keskitalo mener det er viktig å gi et bredere media tilbud også til sørsamene. Keskitalo håper pengebevilgningen er til nytte og at SÁMi ođasmagasiidna er med på å bevare og utvikle det sørsamiske mediatilbudet.

– Det er lite mediatilbud for sørsamer, og det er viktig at sørsamisk ungdom får lese dagsaktuelle saker og høre det på sitt eget språk. Det er også viktig at vi har media som knytter Sápmi sammen, sier sametingspresident Aili Keskitalo.